Změny ve vedení MU se promítají i do změn ve vedení Lékařské fakulty

Znovuzvolený rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš na konci dubna oznámil změny na dvou prorektorských pozicích. Funkcí prorektorky pro studenty a vnější vztahy pověřil, a po aktuálním projednání AS MU jmenoval, tehdejší proděkanku Lékařské fakulty Janu Fialovou. Problematikou záležitostí studentů tak pověřil děkan Lékařské fakulty Martin Repko, do doby projednání na úrovni Akademického senátu LF MU, profesorku Evu Brichtovou.

15. 5. 2023

Bez popisku

Akademický senát Masarykovy univerzity na svém zasedání 15. května 2023 schválil obsazení dvou prorektorských postů. Novými prorektorkami se staly Jana Fialová z Lékařské fakulty, kde působila jako proděkanka pro záležitosti studentů, a dosavadní proděkanka pro internacionalizaci Ekonomicko-správní fakulty Monika Jandová.

Jana Fialová ke zvolení prorektorkou sdělila: "Věřím, že zužitkuji své zkušenosti, kdy se takto speciálnímu portfoliu věnuji řadu let. Ráda bych současnou atmosféru, klima a vnitřní komunikaci, kterou se nám díky současnému rektorovi a dřívějšímu děkanovi fakulty Martinu Barešovi podařilo na Lékařské fakultě MU budovat a se současným děkanem Martinem Repkem dále rozvíjet, přenesla na celouniverzitní úroveň."

„Paní proděkanka Jana Fialová během svého proděkanského působení na LF MU naprosto skvělým způsobem stabilizovala a rozvinula svěřené odborné portfolio. Byla nejen pevnou součástí vedení LF MU, ale mimo mnoha dalších aktivit také úžasným partnerem pro jednání se studenty a studentskými spolky. Přeji paní prorektorce přeji úspěšné působení na úrovni Masarykovy univerzity a jsem pevně přesvědčen, že její práce univerzitu dále obohatí a napomůže jejímu dalšímu rozvoji," uvádí děkan LF MU Martin Repko.

Záležitosti studentů a budoucí proděkanský post plánuje děkan LF MU svěřit do rukou profesorce Evě Brichtové, která zastává funkci zástupkyně přednosty Neurochirurgické kliniky LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. „Paní profesorka Brichtová se dlouhodobě věnuje problematice studentů, je oblíbeným pedagogem, aktivně se podílí na mnoha studentských aktivitách a jsem přesvědčen, že bude skvělou a přínosnou členkou vedení fakulty,“ doplnil ke změnám Repko. Jeho volbu přijímá prof. Brichtová se slovy: "Velmi si vážím příležitosti aktivně se podílet na rozvoji LF MU, se kterou je spojen celý můj dosavadní profesní život. Spolupráci se studenty vnímám jako nesmírně důležitou. Budu se snažit vytvářet přátelské a tvůrčí prostředí založené na otevřené komunikaci a vzájemném respektu.”


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info