Zpráva ze Zasedání akademického senátu LF MU

25. 3. 2020

Úterní odpoledne 24.3. byla aula LF MU po delším období svědkem setkání akademické obce. Proběhlo zde v době epidemiologické situace řádné jednání Akademického senátu LF MU, které předseda AS LF MU doc. Tomandl svolal k projednání zásadních bodů pro fungování fakulty. Za účasti děkana LF MU a nadpoloviční většiny členů byly projednány 2 body: Změna podmínek přijímacího řízení v reakci na stav nouze a Rozpočet LF MU.

Jednání senátu bylo velmi sdílné a odpovědné. Oba body byly plénem odsouhlaseny. Zápis bude k nalezení na stránkách AS LF MU. Zasedání senátu naší fakulty opět ukázalo na odpovědné chování senátorů a dobrou přípravu vedení. Díky tomuto kroku splnila LF MU svoje povinnosti vůči přípravě rozpočtu MU pro rok 2020.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info