Zpráva ze Zasedání akademického senátu LF MU

25. 3. 2020

Úterní odpoledne 24.3. byla aula LF MU po delším období svědkem setkání akademické obce. Proběhlo zde v době epidemiologické situace řádné jednání Akademického senátu LF MU, které předseda AS LF MU doc. Tomandl svolal k projednání zásadních bodů pro fungování fakulty. Za účasti děkana LF MU a nadpoloviční většiny členů byly projednány 2 body: Změna podmínek přijímacího řízení v reakci na stav nouze a Rozpočet LF MU.

Jednání senátu bylo velmi sdílné a odpovědné. Oba body byly plénem odsouhlaseny. Zápis bude k nalezení na stránkách AS LF MU. Zasedání senátu naší fakulty opět ukázalo na odpovědné chování senátorů a dobrou přípravu vedení. Díky tomuto kroku splnila LF MU svoje povinnosti vůči přípravě rozpočtu MU pro rok 2020.

Více článků

Přehled všech článků