Přístupů:
97204
Vytvořeno:
15. 7. 2008 14:19:40
Aktualizace:
1. 2. 2011 12:40:44

Fotogalerie
Anatomický ústav

Vstupní část výukových prostor Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně Vstupní část výukových prostor Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně Výukové prostory Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Část výukového traktu Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně (takzvané "červené poschodí") Pohled do atria Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, které zdobí sochy akademického sochaře  Olbrama Zoubka Pohled do Anatomického muzea Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně Pohled do jednoho ze dvou pitevních sálů Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Oddělení neuroanatomie

Mikrochirurgická operace při přípravě experimentálního modelu neuropatické bolesti Práce v imunohistochemické laboratoři
Fluorescenční mikroskop Leica Analýza obrazu Lucia Řez míchou potkana po simultánní imunohistochemické lokalizaci dvou molekul

Oddělení lékařské antropologie

Pracovníci Oddělení lékařské antropologie prostudovali kosterní pozůstatky z kostnice ve Křtinách a podíleli se na vybudování nové kostnice pod chrámem Jména Panny Marie Titulní strana Journal of Paleopathology s fotografií lebky dospělého muže s metastatickými ložisky, lebka pochází ze studie kosterních pozůstatků z kostnice ve Křtinách Paleopatologický workshop na téma Pokroky v paleopatologii uspořádalo v roce 2005 Oddělení lékařské antropologie při příležitosti 35. výročí od svého založení Paleopatologického workshopu "Pokroky v paleopatologii" se zúčastnili významní paleopatologové, antropologové, lékaři a studenti z České i Slovenské republiky
Snímek ze slavnostního uvedení první české paleopatologie (Základy paleopatologie autorů Horáčková, L., Strouhal, E., Vargová, L.) v červnu 2005 Snímek ze zahájení výstavy fotografií RNDr. Ladislavy Horáčkové, Ph.D. s tématem mezinárodních expedic v Egyptě RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D. se od roku 1997 pravidelně zúčastňuje jako fyzický antropolog prací mezinárodní expedice v Sakkáře, Egypt V nekropoli Nové říše odkrývá mezinárodní expedice hrobky vysokých hodnostářů z období 18. dynastie (1550-1295 př.n.l.)

Projekt FRVŠ 220/2008: Inovace audiovizuálního zařízení v pitevnách Anatomického ústavu LF MU pro potřeby pregraduálního a postgraduálního vzdělávání
FRVŠ 220/2008