Přístupů:
5296
Vytvořeno:
15. 7. 2008 14:19:40
Aktualizace:
12. 8. 2008 12:27:44
Oddělení lékařské antropologie
 Projekty

MUDr. Lenka Vargová, Ph.D.

GAČR. číslo 206/00/0408 s názvem:
 
Paleopatologická analýza kosterních pozůstatků
středověkých a novověkých moravských populací (roky 2000 — 2002)

GAČR. číslo 206/03/1006 s názvem:
 
Antropologická a paleopatologická analýza
kosterních pozůstatků z novověkého hřbitova na Antonínské ulici v Brně (rok 2003 — 2005)

GAČR. číslo 409/07/0477 s názvem:
 
Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století (rok 2007 — 2009)

RNDr. Michaela Račanská, Ph.D.

FRVŠ. číslo 0608/2001
 
Využití histologických metod určování dožitého věku
na kosterním materiálu