Přístupů:
30600
Vytvořeno:
15. 7. 2008 14:19:40
Aktualizace:
8. 11. 2018 10:51:12

 Dárcovství těl O dárcovství těl

Pieta

Anatomickým ústavem LF MU prošly, procházejí a budou procházet generace studentů medicíny. V průběhu studia se seznamují se stavbou a uspořádáním orgánových systémů lidského těla, což by nebylo možné bez ušlechtilého rozhodnutí dobrovolných dárců, kteří souhlasí, že po úmrtí bude jejich tělo použito pro účel výuky budoucích lékařů.
"Pieta" je dílo mistra ing. Jaromíra Garguláka, které bylo realizováno za finanční pomoci MU. Odhalením "Piety" dne 26. října 2007 chceme s hlubokou vděčností poděkovat všem, kteří svým velkorysým darem umožnili, aby Anatomický ústav LF MU byl i nadále místem kvalitního vzdělávání lékařů.

 

 

Dne 5. 11. 2018 proběhla v Kapitulní síní Augustiniánského opatství na Starém Brně Pieta a poděkování dárcům těl.

Akce byla organizována MUDr. Markem Joukalem, Ph.D., zástupcem přednosty Anatomického ústavu, ve spolupráci se Spolkem mediků LF MU.

Děkujeme všem zúčastněným. Zvláštní poděkovaní patří všem organizátorům a účinkujícím.

Fotogalerie: