"Doplňkové studijní materiály aneb co se nevešlo do učebnice"

Poznámky k alternativní medicíně

Biologické účinky ionizujícího záření

Jaderné katastrofy a mimořádné události

Matematické minimum

Pomocná laboratorní zařízení

Přehled optických přístrojů v oftalmologii a optometrii

Mechanické vlastnosti a biokompatibilita materiálů v zubním lékařství


Zapojení do výzkumných projektů

 • Training for Medical Education via Innovative eTechnology (MediTec)
 • řešitel: Bourek Aleš, MUDr. Ph.D.
  rok zahájení: 10/2017
  kód MU: 585980-EPP-1-2017-1-DE--EPPKA2-CBHE-JP

 • Dynamická infračervená termografie jako diagnostický nástroj pro sledování prokrvení tlustého střeva (DYNTERM)
  řešitel: Staffa Erik, Mgr. Ph.D.
  rok zahájení: 1/2017
  kód MU: MUNI/A/1159/2017

 • Establishment of bilateral cooperation and exchange of experience in the field of medical infrared thermography
  řešitel: Bernard Vladan, Mgr. Ph.D.
  rok zahájení: 1.1.2017
  kód MU: 7F16001

 • Využití bezkontaktní termografie jako nového přístupu pro stanovení optimální resekční linie u kolorektálního karcinomu
  řešitel: Staffa Erik, Mgr. Ph.D.
  rok zahájení: 1.1.2017
  kód MU: MUNI/A/0978/2016

 • Objektivizace tíže ICHDKK pomocí termovizní kamery na základě zátěžových testů – metoda prvního kontaktu
  řešitel: Bernard Vladan, Mgr. Ph.D.
  rok zahájení: 1.1.2016
  kód MU: MUNI/A/0894/2015

 • Bezkontaktní termografie jako moderní diagnostická metoda u pacientů se syndromem diabetické nohy a ischemickou chorobou dolních končetin
  řešitel: Bernard Vladan, Mgr. Ph.D.
  rok zahájení: 1.1.2015
  kód MU: MUNI/A/1449/2014

 • PiSCE - Pilot project on the promotion of self-care systems in the European Union. Platform of experts.
  řešitel: Bourek Aleš, MUDr. Ph.D.
  rok zahájení: 23.9.2014
  kód MU: 2013/D2/27

 • Inovace předmětu "VLLF111 Pokročilé praktikum z lékařské fyziky"
  řešitel: Vlk Daniel, Mgr. CSc.
  rok zahájení: 1.3.2014
  kód MU: MUNI/FR/0207/2014

 • Advanced Training and Life Long Learning Program in Applied Health Sciences (AtlHeal)
  řešitel: Bourek Aleš, MUDr. Ph.D.
  rok zahájení: 3.2.2014
  kód MU: 543-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-

 • Využití termografických metod u diagnostiky syndromu diabetické nohy a hodnocení revaskularizace dolní končetiny za pomocí termografických měření a stanovení transkutánní tenze kyslíku
  řešitel: Bernard Vladan, Mgr. Ph.D.
  rok zahájení: 1.1.2014
  kód MU: MUNI/A/0940/2013

 • EMPOWERING PATIENTS IN THE MANAGEMENT OF CHRONIC DISEASES
  řešitel: Bourek Aleš, MUDr. Ph.D.
  rok zahájení: 1.12.2013
  kód MU: 2013 62 01 EMPATHiE

 • Choledochoskopem navigovaná radiofrekvenční ablace žlučových cest
  řešitel: Bernard Vladan, Mgr. Ph.D.
  rok zahájení: 1.5.2013
  kód MU: NT14586

 • Ovlivnění nádorových buněk kombinovaným působením nanočástic a ultrazvukového pole
  řešitel: Bernard Vladan, Mgr. Ph.D.
  rok zahájení: 1.2.2013
  kód MU: CZ/12/LLP-LdV/PS/P/134095

 • Guiding the patiens´ relatives with the help of illness management handbook including the 50 most common illnesses
  řešitel: Bourek Aleš, MUDr. Ph.D.
  rok zahájení: 1.8.2012
  kód MU: CZ/12/LLP-LdV/PS/P/134095

 • RICHE - a platform and inventory for child health research in Europe
  řešitel: Bourek Aleš, MUDr. Ph.D.
  rok zahájení: 1.2.2010
  kód MU: 242181

 • Meziuniverzitní spolupráce v oblasti biomedicínské techniky a biomedicínského inženýrství s využitím špičkových technologií
  řešitel: Mornstein Vojtěch, prof. RNDr. CSc.
  rok zahájení: 1.1.2010
  kód MU: ROZV/C/42/2010

 • Proliferace a další parametry buněčných kultur po kombinované aplikaci ultrazvuku a vybraných cytostatik
  řešitel: Bernard Vladan, Mgr. Ph.D.
  rok zahájení: 1.9.2009
  kód MU: MUNI/C/0092/2009

Studentské projekty

 • Aktualizace předmětu biofyzika se zaměřením pro fyzioterapeuty
  řešitel: Valkovičová Jiřina, Ing.
  rok zahájení: 1.1.2016
  kód MU: MUNI/FR/1614/2015

 • Inovace předmětu BRRF0121 Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) - cvičení a přednáška. Od presentací po e-learning.
  řešitel: Dostál Marek, Mgr. Ing.
  rok zahájení: 1.1.2015
  kód MU: MUNI/FR/1515/2014

 • Zobrazovací metody v medicíně využívající neionizující záření
  řešitel: Sedlář Martin, Ing. Mgr.
  rok zahájení: 1.1.2013
  kód MU: FRVS/911/2013

 • Výuková dokumentace teoretické a praktické výuky v oblasti získávání a analýzy biomedicínské obrazové informace
  řešitel: Šrámek Jaromír, MUDr.
  rok zahájení: 1.1.2011
  kód MU: FRVS/2487/2011

Naleznete-li na stránkách chybu nebo nefunkční odkaz, kontaktujte prosím správce stránek !!! Děkujeme.