Studium

Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity zajišuje výuku v bakalářských, navazujících magisterských, magisterských i doktorských studijních programech.