Celoživotní vzdělávání

Studium prvního ročníku akreditovaných programů

V rámci Programu celoživotního vzdělávání (PCŽV) je možno absolvovat studium teoretické i praktické výuky předmětů zařazených v prvních ročnících akreditovaných magisterských a bakalářských studijních programů. Vzdělávání je placené a jeho účastníci nejsou podle výše uvedeného zákona studenty. PCŽV je ukončen splněním povinného studijního plánu 1. ročníku a možností dalšího pokračování v příslušném prezenčním magisterském nebo bakalářském programu, za podmínek stanovených v § 60 odst. 2 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů. To znamená, že úspěšným absolventům PCŽV může Masarykova univerzita uznat tyto předměty v plném rozsahu, pokud se stanou studenty.

Více o programech celoživotního vzdělávání

Mimořádné studium předmětů 1. a 2. ročníku

V rámci PCŽV je možno absolvovat mimořádné studium jednotlivých teoretických předmětů zařazených v prvních čtyřech semestrech akreditovaných magisterských a bakalářských studijních programů. V době podání žádosti nesmí být žadatel aktivním studentem daného studijního programu. Je možno zapsat maximálně dva teoretické předměty za semestr. Předmět si uchazeč vybírá z nabídky předmětů vypisovaných pro daný semestr. Jako součást jediného předmětu zapisuje veškerou související výuku (semináře, praktická cvičení atd.).

Více o mimořádném studiu předmětů

Mohlo by vás zajímat

V případě dotazů kontaktujte studijní oddělení

Studijní oddělení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info