CENTRUM JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

na
Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

ANGLICKÝ JAZYK

Vstupní test

Vzhledem k náročným požadavkům povinného předmětu odborného anglického jazyka vyučovaného na LF MU a rozdílným vstupním znalostem studentů je nezbytné ověřit vstupní úroveň znalosti anglického jazyka a zjistit zda znalost odpovídá standardizovaným požadavkům pro jednotlivé obory tak, jak bylo stanoveno Centrem jazykového vzdělávání Rektorátu MU.

Z tohoto důvodu jsou všichni nově přijatí studenti LF MU automaticky zapsáni do předmětu CJVAT01 Angličtina - vstupní test, jehož cílem je rychle a objektivně posoudit, zda znalosti anglického jazyka odpovídají požadované vstupní úrovni B1 Evropského referenčního rámce (ERR) pro cizí jazyky.

Test probíhá on-line. Odkaz a další informace k testu jsou zasílány nově přijatým studentům po registraci ke studiu na LF MU.

Po vypracování testu si student srovná své výsledky s tabulkou úrovní dle ERR a pokud požadované úrovně nedosáhne, rozhodne se, jak si své znalosti doplní - zda si mezery v gramatice a nedostatečnou slovní zásobu doplní na některé z jazykových škol, individuálním samostudiem, nebo zda se přihlásí do kurzu Online_A, který nabízí Pedagogická fakulta MU a je bez prezenční výuky.

Předmět se ani neukončuje, ani za něj nejsou žádné kredity.

Absolvování testu je povinné a další registrace jednotlivých kurzů anglického jazyka a následná návštěva výuky bez něj není možná!

Výuka:

CJV LF MU
Kamenice 5
625 00 Brno

Číslo dokumentu: 779 | Počet přístupů: 8229 | Vytvořeno: 18. 6. 2009 13:31:11 | Aktualizace: 14. 10. 2010 12:46:04
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!