CENTRUM JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

na
Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

Bakalářsky program

Studenti nelékařských oborů (Fyzioterapie, Nutriční terapeut, Optometrie, Porodní asistentka, Radiologický asistent, Všeobecná sestra, Zdravotní laborant) si anglický jazyk registrují zpravidla ve druhém ročníku studia a to následovně:

 • podzimní semestr - kurz BKAJ0121 Angličtina I (pro obory FYZI, OPTO, PA, RA, VS), BVAJ0121 Angličtina I (pro obor NUT), BLAN0321 Angličtina 1 I (pro obor ZDRL)
 • jarní semestr - kurz BKAJ0222 Angličtina II, BVAJ0222 Angličtina II (pro obor NUT), BLAN0142 Angličtina 1 II (pro obor ZDRL)

Výuka je zařazována do rozvrhu studijním oddělením a je členěna podle jednotlivých specializací.

Studijní materiály existují pouze v elektronické podobě a to na adrese:
https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2018/BRAJ0222/index.qwarp

Hodnocení závisí na docházce (povoleny jsou dvě omluvené absence), aktivitě na seminářích, prezentaci na odborné téma (v průběhu jarního semestru) a výsledku zápočtového testu (podzimní semestr) či závěrečné zkoušky (jarní semestr).

Zápočtový test i zkouška ověřují:

 • znalost praktické a teoretické lékařské slovní zásoby v rozsahu probírané na seminářích
 • znalost gramatiky probírané na seminářích
 • akademické dovednosti

Uznávání předmětu
Předmět ukončený zkouškou, případně zápočtem, z anglického jazyka v předchozím studiu na Lékařské fakultě MU nebo jiné univerzitě v ČR či SR je uznáván. Student podá písemnou žádost o uznání předmětu s příslušnou dokumentací na Studijní oddělení LF MU. Po posouzení žádosti a jejím schválení je student osvobozen jak od výuky, tak od vykonání zkoušky, případně zápočtu.

Pravidla pro studenty s certifikáty

Podzimní semestr – Angličtina I

 • Pro studenty s certifikáty na úrovni B2, C1, C2 (jako certifikát se neuznává se česká ani slovenská státní maturita !) není povinná docházka do seminářů za předpokladu, že:
  • vyučujícímu své seminární skupiny během prvních 2 týdnů semestru donesou k nahlédnutí originál certifikátu a jednu jeho kopii (místo kopie lze oskenovaný certifikát poslat mailem).
 • K získání zápočtu je nutné:
  • úspěšně složit polosemestrový test (termín se nevypisuje v ISu, je nutné se informovat u vyučujícího).
  • úspěšně složit zápočtový test (první termín probíhá v posledním týdnu výuky a nevypisuje se v ISu, je nutné se informovat u vyučujícího).

Jarní semestr - Angličtina II

 • Pro studenty s certifikáty není povinná docházka do seminářů za předpokladu, že:
  • vyučujícímu své skupiny během prvních 2 týdnů semestru donesou k nahlédnutí originál certifikátu a jednu jeho kopii (místo kopie lze oskenovaný certifikát poslat mailem).
  • s vyučujícím se se během prvních 2 týdnů semestru domluví na tématu a termínu prezentace na jednom ze seminářů své skupiny.
 • K úspěšnému složení zkoušky je nutné:
  • složit zkoušku z Angličtiny II v předtermínu (duben), který je určen pouze pro studenty s certifikáty. Zkouška se skládá z písemné části (test a písemný úkol), ústní části (prezentace předvedená v rámci seminářů a ústní zkouška).
  • test a písemný úkol proběhne v jednom hromadném předtermínu v dubnu. (Na termín, který bude vypsán v ISu, se musí studenti přihlásit. Jiný termín domluvit nelze.)
  • ústní zkouška – termíny v dubnu/květnu budou vypsány v ISu, studenti se přihlásí k vyučujícímu své seminární skupiny.
   NEBO
  • složit polosemestrový test (v rámci něhož se bude psát písemný úkol) a přihlásit se k testu a zkoušce v jednom z řádných termínů vypsaných v ISu (první řádný termín testu nebude vypsaný v ISu, informujte se u svého vyučujícího), v průběhu semestru předvést prezentaci

V současnosti je studentům oborů Nutriční terapeut a Optometrie nabízena e-learningová studijní opora:
Nutriční terapeut: https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2014/BVAJ0222/index.qwarp
Optometrie: https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2008/BKAJ0222/index.qwarp

Výuka odborného a akademického anglického jazyka pro studenty bakalářských probíhá v prostorách LF MU Kamenice 5 (UKB) nebo LF MU Komenského náměstí 2 (centrum).

CJV LF MU
Kamenice 5
625 00 Brno

Číslo dokumentu: 780 | Počet přístupů: 6271 | Vytvořeno: 18. 6. 2009 13:36:48 | Aktualizace: 15. 5. 2018 11:12:01
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!