CENTRUM JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

na
Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

Magisterský program

Výuka anglického jazyka pro studenty oborů Všeobecné a Zubní lékařství je společná. Studenti si anglický jazyk registrují zpravidla v prvním ročníku studia a to následovně:

 • podzimní semestr - kurz VLAJ0121 Angličtina 1 I, pro Zubní lékařství VSAJ0121 Angličtina 1 I
 • jarní semestr - kurz VLAJ0222 Angličtina 1 II, pro Zubní lékařství VSAJ0222 Angličtina 1 II

Kurzy si studenti registrují sami. Po registraci předmětu se studenti v ISu registrují do seminárních skupin předmětu, které jsou (u studentů 1. ročníku) shodné s číslem jejich studijní skupiny.

Studijní materiály existují pouze v elektronické podobě a to na adrese:
https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2018/BRAJ0222/index.qwarp

I Hodnocení předmětu

závisí na docházce (povoleny jsou dvě omluvené absence), aktivitě na seminářích, prezentaci na odborné téma (v průběhu jarního semestru) a výsledku zápočtového testu (podzimní semestr) či závěrečné zkoušky (jarní semestr).

Zápočtový test i zkouška ověřují:

 • znalost praktické a teoretické lékařské slovní zásoby v rozsahu probírané na seminářích
 • znalost gramatiky probírané na seminářích
 • akademické dovednosti

II Uznávání předmětu

Předmět ukončený zkouškou, případně zápočtem, z anglického jazyka v předchozím studiu na Lékařské fakultě MU nebo jiné univerzitě v ČR či SR je uznáván.

Student podá písemnou žádost o uznání předmětu s příslušnou dokumentací na Studijní oddělení LF MU. Po posouzení žádosti a jejím schválení je student osvobozen jak od výuky, tak od vykonání zkoušky, případně zápočtu. Do ISu zanáší pracovnice studijního oddělení hodnocení „U“.

III Pravidla pro studenty s certifikáty

Platí pro studenty s certifikáty na úrovni B2 (jako certifikát se neuznává česká ani slovenská státní maturita !) i C1, C2 (v případě zájmu o získání kreditů). Nejedná se o uznání předmětu, student s certifikátem je regulérně hodnocen.

Podzimní semestr – Angličtina I

Pro studenty s certifikáty není povinná docházka do seminářů za předpokladu, že vyučujícímu své seminární skupiny během prvních 2 týdnů semestru donesou k nahlédnutí originál certifikátu a oskenovaný certifikát odevzdají do příslušné úschovny předmětu Angličtina I v ISu.

K získání zápočtu je nutné:

 • úspěšně složit polosemestrální test (termín se nevypisuje v ISu, je nutné se informovat u vyučujícího)
 • úspěšně složit zápočtový test (první termín probíhá v posledním týdnu výuky a nevypisuje se v ISu, je nutné se informovat u vyučujícího).

Jarní semestr - Angličtina II

Pro studenty s certifikáty není povinná docházka do seminářů za předpokladu, že:

 • vyučujícímu své skupiny během prvních 2 týdnů semestru donesou k nahlédnutí originál certifikátu a oskenovaný certifikát odevzdají do příslušné úschovny předmětu Angličtina II v ISu.
 • s vyučujícím se se během prvních 2 týdnů semestru domluví na tématu a termínu prezentace na jednom ze seminářů své skupiny.

Ke složení zkoušky je nutné následovat jeden z následujících postupů:

 • úspěšně složit zkoušku z Angličtiny II v předtermínu (duben), který je určen pouze pro studenty s certifikáty. Zkouška se skládá z písemné části (test a písemný úkol), ústní části (prezentace předvedená v rámci seminářů a ústní zkouška).
  • test a písemný úkol proběhne v jednom hromadném předtermínu v dubnu. (Na termín, který bude vypsán v ISu, se musí studenti všech vyučujících přihlásit. Jiný termín domluvit nelze.)
  • ústní zkouška – termíny v dubnu/květnu budou vypsány v ISu, studenti se přihlásí k vyučujícímu své seminární skupiny
   NEBO
 • úspěšně složit polosemestrální test (v rámci něhož se bude psát písemný úkol) a přihlásit se k testu a ústní zkoušce v jednom z řádných termínů vypsaných v ISu (první řádný termín testu nebude vypsaný v ISu, informujte se u svého vyučujícího), v průběhu semestru předvést prezentaci

CJV LF MU
Kamenice 5
625 00 Brno

Číslo dokumentu: 781 | Počet přístupů: 8435 | Vytvořeno: 18. 6. 2009 13:42:01 | Aktualizace: 15. 5. 2018 11:12:22
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!