LIVE CHAT DAYS

Podat přihlášku

Pár důležitých pravidel pro spokojenost všech zúčastněných během diskuzních chatů:

 • V případě organizačních dotazů ohledně přijímacích zkoušek, přijímacího řízení či studia se připojte do diskuzního chatu Studijního oddělení.
 • Mějte vypnuté kamery i mikrofony. Dotazy pokládejte písemně v chatu nebo přímo až po zahájení schůzky kliknutím na tlačítko k zvednutí ruky.
 • Diskuze v chatech se zobrazí v pravé části obrazovky. Spustíte ji buď nahoře v případě desktopové aplikace, nebo dole v případě, že používáte prohlížeč).
 • Dotazy můžete pokládat i v jiné místnosti (odkaz na stránku Diskuzní chat si nechte otevřenou v prohlížeči v záložce, ať můžete opustit konverzaci, kde jste si potřebné informace zjistili a chcete se zeptat v jiné místnosti). 
 • Nestyďte se psát své dotazy do chatu hned od zahájení diskuze. Ostýcháním ztrácíte zbytečně svůj čas pokládat otázky, které vás zajímají. 
 • Prošli jste si všechny již předem zodpovězené dotazy? Usnadněte práci těm, kteří se vám dnes budou věnovat a snažit se maximálně přiblížit studium na fakultě, život v Brně či dávat vám jiné rady do života. 
Přejeme vám, ať se dozvíte ještě mnoho dalších podnětných informací, díky kterým si ujasníte svou volbu o vysněném studiu na Lékařské fakultě MU v Brně!

Harmonogram LIVE CHAT DAYS

Odkazy na jednotlivé chaty budou brzy doplněny.

Chaty budou začínat vždy v 17 hodin v délce trvání 60 minut.

 • Všeobecné lékařství 1. února 2022 v 17:00 hod.
 • Zubní lékařství 3. února 2022 v 17:00 hod.
 • Nutriční terapie + Výživa dospělých a dětí 4. února 2022 v 17:00 hod.
 • Všeobecné ošetřovatelství + Intenzivní péče 7. února 2022 v 17:00 hod.
 • Zdravotnické záchranářství 8. února 2022 v 17:00 hod.
 • Porodní asistence 9. února 2022 v 17:00 hod.
 • Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Embryolog 14. února 2022 v 17:00 hod.
 • Fyzioterapie (Bc. i navazující Mgr.) 15. února 2022 v 17:00 hod.
 • Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví 16. února 2022 v 17:00 hod.
 • Radiologická asistence 17. února 2022 v 17:00 hod.
 • Dentální hygiena 21. února 2022 v 17:00 hod.
 • Optika a optometrie & Ortoptika + Optometrie (navazující Mgr.) 23. února 2022 v 17:00 hod.

 

SOUTĚŽ o ceny z fakultního obchodu MEDshop

Vyplňte kratičký dotazník po absolvování DOD a zúčastněte se slosování o krásné ceny vyrobené v chráněných dílnách, které vám budou nejen slušet, ale hlavně dělat radost.

Soutěžní řád pro soutěž v rámci Dne otevřených dveří 2022 na LF MU
 1. Soutěž v rámci Dne otevřených dveří 2022 na LF MU (dále jen „DOD 2022) je organizována Masarykovou univerzitou, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224, Lékařskou fakultou, se sídlem Kamenice 753/5, 625 00 Brno.
 2. Tato soutěž je určena pro uchazeče o studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (dále jen „LF MU“).
 3. Každý účastník soutěže se může přihlásit pouze jednou.
 4. Za přihlášení do soutěže je považováno odeslání vyplněného dotazníku na webové stránce k DOD 2022.
 5. O 3 vítězích soutěže rozhodne losování. Losování proběhne na konci června po přijímacích zkouškách.
 6. Výherci budou informováni na zadaný e-mailový účet v rámci odpovědního formuláře. Ceny budou k vyzvednutí po předchozí domluvě na Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy, pavilon B17.
 7. Soutěžící se přihlášením do soutěží potvrzuje, že souhlasí bez výhrad s podmínkami uvedenými v těchto pravidlech soutěže.
 8. V souvislosti se soutěží bude zmiňováno pouze křestní jméno účastníka, ročník a obor studia., nebo nebude účastník označený vůbec.
 9. Každý účastník soutěží LF MU uděluje souhlas se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení.
 10. Jméno, příjmení, je možné zpracovat na základě uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem organizace a vyhodnocení soutěže. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání a vyhodnocování soutěže.
 11. Přihlášením do soutěže bere účastník na vědomí, že Lékařská fakulta MU jakožto správce osobních údajů bude zpracovávat účastníkem uvedené osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení. Bez poskytnutí těchto údajů nemůže být účastník do soutěže zaregistrován.
 12. Účastí v soutěži bere účastník na vědomí, že osobní údaje jím poskytnuté zpracovává Lékařská fakulta MU s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje, které Lékařská fakulta MU shromažďuje o účastnících, nebudou poskytnuty žádné třetí straně, s výjimkou případů a pro účely, kdy tuto povinnost ukládá zákon.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info