Magisterské studijní programy

Nabízíme šestiletý studijní program Všeobecné lékařství, který představí prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. a pětiletý studijní program Zubní lékařství, který představí prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog přiblíží prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. a také doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. a můžete shlédnout videoreportáž MUNI TV o tomto novém programu, který je v letošním roce otevírán třetím rokem. 

Diskuzní chaty

Všeobecné lékařství

Chcete přijít na kloub tomu, jak funguje lidské tělo a zároveň pomáhat lidem v nelehkých situacích? Jako absolvent Všeobecného lékařství najdete široké uplatnění ve všech lékařských oborech, kde můžete pokračovat ve specializačním vzdělávání. Práci najdete v lůžkových zařízeních, ambulantní sféře a hygienické službě. Působit můžete ale také jako vědečtí pracovníci, věnovat se komerčním aktivitám ve zdravotnictví nebo v akademické sféře jako vysokoškolský učitel.

Více informací

Zubní lékařství

Chcete být odborníkem zabývající se prevencí a léčbou onemocnění dutiny ústní jako je zubní kaz, onemocnění závěsného aparátu zubů (parodontu) nebo náhradou ztracených zubů jak u dětí, tak i u dospělých pacientů? Můžete se specializovat v ortodoncii (rovnání zubů) a maxilofaciální chirurgii (oboru, který řeší často ve spolupráci s lékaři dalších odborností – jako je ORL či oční, problematiku úrazů orofaciální oblasti a zabývá se léčbou nádorů v této lokalitě).

Více informací

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog

Chcete se stát klinickým embryologem, blíže proniknout do podstaty a zákonitosti vzniku a vývoje lidského zárodku, pomáhat párům s poruchami plodnosti na cestě k vytouženému dítěti? Během pětiletého studia kromě tréninku v laboratořích získáte znalosti a dovednosti v rámci odborných praxí ve fakultních nemocnicích i privátních centrech asistované reprodukce.  

Více informací

Proč jít studovat Všeobecné lékařství k nám?

O čem je embryologie a jak vypadá studium?

Třetím rokem máte možnost se přihlásit na pětiletý studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog, který je jediný svého druhu v ČR. Ucelený pohled na to, v čem studium embryologie spočívá, kde bude probíhat vaše výuka a co je na embryologické praxi jednou z nejtěžších technik, můžete shlédnout ve videoreportáži MUNI TV.

VIDEOREPORTÁŽ MUNI TV


 

SOUTĚŽ o ceny z fakultního obchodu MEDshop

Vyplňte kratičký dotazník po absolvování DOD a zúčastněte se slosování o krásné ceny vyrobené v chráněných dílnách, které vám budou nejen slušet, ale hlavně dělat radost.

Soutěžní řád pro soutěž v rámci Dne otevřených dveří 2022 na LF MU
 1. Soutěž v rámci Dne otevřených dveří 2022 na LF MU (dále jen „DOD 2022) je organizována Masarykovou univerzitou, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224, Lékařskou fakultou, se sídlem Kamenice 753/5, 625 00 Brno.
 2. Tato soutěž je určena pro uchazeče o studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (dále jen „LF MU“).
 3. Každý účastník soutěže se může přihlásit pouze jednou.
 4. Za přihlášení do soutěže je považováno odeslání vyplněného dotazníku na webové stránce k DOD 2022.
 5. O 3 vítězích soutěže rozhodne losování. Losování proběhne na konci června po přijímacích zkouškách.
 6. Výherci budou informováni na zadaný e-mailový účet v rámci odpovědního formuláře. Ceny budou k vyzvednutí po předchozí domluvě na Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy, pavilon B17.
 7. Soutěžící se přihlášením do soutěží potvrzuje, že souhlasí bez výhrad s podmínkami uvedenými v těchto pravidlech soutěže.
 8. V souvislosti se soutěží bude zmiňováno pouze křestní jméno účastníka, ročník a obor studia., nebo nebude účastník označený vůbec.
 9. Každý účastník soutěží LF MU uděluje souhlas se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení.
 10. Jméno, příjmení, je možné zpracovat na základě uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem organizace a vyhodnocení soutěže. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání a vyhodnocování soutěže.
 11. Přihlášením do soutěže bere účastník na vědomí, že Lékařská fakulta MU jakožto správce osobních údajů bude zpracovávat účastníkem uvedené osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení. Bez poskytnutí těchto údajů nemůže být účastník do soutěže zaregistrován.
 12. Účastí v soutěži bere účastník na vědomí, že osobní údaje jím poskytnuté zpracovává Lékařská fakulta MU s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje, které Lékařská fakulta MU shromažďuje o účastnících, nebudou poskytnuty žádné třetí straně, s výjimkou případů a pro účely, kdy tuto povinnost ukládá zákon.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info