SIMU je místem, kde není hříchem udělat chybu...

... ale naopak hříchem je z chyby se nepoučit

Překročte stín všední výuky a vydejte se s LF MU na cestu vzdělání 22. století. Simulace a virtuální svět se stane pro výuku běžnou součástí. Studenti naší fakulty mají k dispozici supermoderní Simulační centrum LF MU, které je vybaveno podobně jako reálná nemocnice a poskytuje zcela nový pohled na výuku Všeobecného i Zubního lékařství. Na střeše má heliport, v nemocničním patře operační sály, jednotky intenzivní péče, najdete zde široké spektrum simulátorů, od výukových modelů, jednoduchých trenažérů až po simulátory s nízkou i vysokou mírou věrnosti, například pokročilé pacientské simulátory dětského i dospělého věku, geriatrický ošetřovací model, simulátor těhotné ženy či novorozence, inkubátor, simulátor umělé plicní ventilace, simulátory pro KPR či ultrazvukový simulátor. V SIMU se nachází také 70 pokročilých trenažerů pro výuku zubního lékařství.

SIMU je však především o možnostech. Jen zde si totiž můžeš vyzkoušet a zažít všechny lékařské postupy na vlastní kůži. Od těch jednodušších až po ty nejsložitější. Jen tady si můžeš vše natrénovat, aniž bys ohrozili život pacienta. SIMU je místem, kde není hříchem udělat chybu, ale naopak hříchem je z chyby se nepoučit. Nicméně SIMU je jen část výuky, díky tomu se k pacientovi dostanete připravenější a jistější při řešení reálných situací, s nimiž se jako studenti setkáte při praxích v nemocnicích.

Výstavba Simulačního centra LF MU byla zahájena v září 2018 a dva roky poté už uvítalo studenty v novém akademickém roce 2020/2021 (v polovině října 2020). Zajímá vás, jak probíhala stavba takového centra? Níže můžete shlédnout krátké video právě z jeho stavby.

Web Simulačního centra

INCIDENT #35

Anestezie a kritické stavy u dětí

Výstavba SIMU

Virtuální prohlídka SIMU


 

SOUTĚŽ o ceny z fakultního obchodu MEDshop

Vyplňte kratičký dotazník po absolvování DOD a zúčastněte se slosování o krásné ceny vyrobené v chráněných dílnách, které vám budou nejen slušet, ale hlavně dělat radost.

Soutěžní řád pro soutěž v rámci Dne otevřených dveří 2022 na LF MU
 1. Soutěž v rámci Dne otevřených dveří 2022 na LF MU (dále jen „DOD 2022) je organizována Masarykovou univerzitou, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224, Lékařskou fakultou, se sídlem Kamenice 753/5, 625 00 Brno.
 2. Tato soutěž je určena pro uchazeče o studium na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity (dále jen „LF MU“).
 3. Každý účastník soutěže se může přihlásit pouze jednou.
 4. Za přihlášení do soutěže je považováno odeslání vyplněného dotazníku na webové stránce k DOD 2022.
 5. O 3 vítězích soutěže rozhodne losování. Losování proběhne na konci června po přijímacích zkouškách.
 6. Výherci budou informováni na zadaný e-mailový účet v rámci odpovědního formuláře. Ceny budou k vyzvednutí po předchozí domluvě na Oddělení pro komunikaci a vnější vztahy, pavilon B17.
 7. Soutěžící se přihlášením do soutěží potvrzuje, že souhlasí bez výhrad s podmínkami uvedenými v těchto pravidlech soutěže.
 8. V souvislosti se soutěží bude zmiňováno pouze křestní jméno účastníka, ročník a obor studia., nebo nebude účastník označený vůbec.
 9. Každý účastník soutěží LF MU uděluje souhlas se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení.
 10. Jméno, příjmení, je možné zpracovat na základě uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem organizace a vyhodnocení soutěže. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání a vyhodnocování soutěže.
 11. Přihlášením do soutěže bere účastník na vědomí, že Lékařská fakulta MU jakožto správce osobních údajů bude zpracovávat účastníkem uvedené osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení. Bez poskytnutí těchto údajů nemůže být účastník do soutěže zaregistrován.
 12. Účastí v soutěži bere účastník na vědomí, že osobní údaje jím poskytnuté zpracovává Lékařská fakulta MU s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákona 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje, které Lékařská fakulta MU shromažďuje o účastnících, nebudou poskytnuty žádné třetí straně, s výjimkou případů a pro účely, kdy tuto povinnost ukládá zákon.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info