prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA

Department head, Department of Neurosurgery


Correspondence Address:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., narozen 16. 3. 1975 v Uherském Hradišti
Pracoviště
 • 1) Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno
 • 2) Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Kamenice 3, 625 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Přednosta kliniky
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2019 Jmenován profesorem chirurgie na návrh Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika
 • 2012: jmenován docentem chirurgie; Masarykova univerzita, Brno, Česká Republika; téma habilitační práce „Patofyziologie, hodnocení a periradikulární terapie neuropatické komponenty bolesti u syndromu neúspěšné chirurgické léčby degenerativního onemocnění bederní páteře“
 • 2011: udělena licence České lékařské komory v oboru "Urgentní medicína"
 • 2006: atestace II. stupně z neurochirurgie; Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
 • 2005: udělen titul Ph.D.; obor anatomie, histologie, embryologie / neurovědy, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká Republika; téma disertační práce „Morfologie degenerativních změn a regeneračních procesů na úrovni spinálních kořenů v reakci na chronickou kompresi“
 • 2001: atestace I. stupně z chirurgie; Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
 • 1999: udělen titul MUDr.; Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor všeobecné lékařství
 • 1993: maturitní zkouška s vyznamenáním; Gymnázium Uherské Hradiště
Přehled zaměstnání
 • 2007-dosud: Anatomický ústav LF MU, odborný asistent
 • 1999-dosud: Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, asistent (2004-2006), odborný asistent (2006-2010)
 • 1999-2000: Anatomický ústav LF MU, asistent
 • 1997-1999: Anatomický ústav LF MU, lektor
Pedagogická činnost
 • 2008-2011: přednášky k předmětu "Anatomie" pro 1. až 3. semestr výuky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
 • 2007-dosud: přednášky k předmětu "Neurovědy" pro 3. semestr výuky na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity
 • 2007-2011: cvičení, 1. až 3 semestr výuky anatomie na Lékařské fakultě Masarykovy
 • 2004-2010: cvičení, neurochirurgie v rámci výuky chirurgie na Lékařské fakultě Masarykovy
 • 1997-2000: cvičení, 1. až 3 semestr výuky anatomie na Lékařské fakultě Masarykovy
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2003-2005: spoluřešitel grantu, název "Změny v satelitních gliových buňkách a jejich extracelulární matrix po axotomii – podmínky pro tvorbu sympatických kolaterál ve spinálních gangliích?", GAČR
 • 2007-2009: spoluřešitel grantu, název "Změny cytokinů ve spinálních gangliích experimentálních modelů neuropatické bolesti indukované unilaterálním poškozením nervu", GAČR
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 11. 9. 2011 – 17. 9. 2011: AAF/OMI, AUT
  • Neurochirurgický seminář v rámci "OMI Salzburg Medical Seminars International"
 • 18. 3. 2008 – 23. 3. 2008: Ostatní, CZE
  • European Epilepsy Academy: 1st EPODES Course on Epilepsy Surgery
 • 16. 9. 2003 – 19. 9. 2003: CZE
  • Central European Neurosurgical Society: Skull Base Microanatomy and Hands-On Dissection Workshop on Transtemporal Approaches
 • 8. 9. 2003 – 12. 10. 2003: Epilepsy-Center Bethel, Bielefeld, Ostatní, DEU
  • studijní pobyt zaměřený na chirurgickou léčbu epilepsie
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2007: cena Rudolfa Petra, udělena Českou neurochirurgickou společností za nejlepší publikovanou práci v oboru neurochirurgie za rok 2006 u autorů do 36 let (Jančálek R., Dubový P. An experimental animal model of spinal root compression- an analysis of morphological changes. Experimental Brain Research (2007) 179, 111-119.)
Vybrané publikace
 • DUBOVÝ, Petr a Radim JANČÁLEK. Základy neuroanatomie a nervových drah I. Edited by Petr Dubový. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 114 s. ISBN 978-80-210-7426-2. info
 • MANU NATH CAPOOR, externista, Filip RŮŽIČKA, Jonathan E. SCHMITZ, Garth A. JAMES, Táňa MACHÁČKOVÁ, Radim JANČÁLEK, Martin SMRČKA, Radim LIPINA, externista FAHAD AHMED, Todd F. ALAMIN, Neel ANAND, John C. BAIRD, Nitin BHATIA, Sibel DEMIR-DEVIREN, Robert K. EASTLACK, Steve FISHER, Steven R. GARFIN, Jaspaul S. GOGIA, Ziya L. GOKASLAN, Calvin C. KUO, Yu-Po LEE, Konstantinos MAVROMMATIS, Elleni PONECHAL MICHU, Hana NOSKOVÁ, Assaf RAZ, Jiří ŠÁNA, A. Nick SHAMIE, Philip S. STEWART, Jerry L. STONEMETZ, Jeffrey C. WANG, Timothy F. WITHAM, Michael F. COSCIA, Christof BIRKENMAIER, Vincent A. FISCHETTI a Ondřej SLABÝ. Propionibacterium acnes biofilm is present in intervertebral discs of patients undergoing microdiscectomy. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2017, roč. 12, č. 4, s. nestránkováno, 17 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0174518. URL info
 • BEŠŠE, Andrej, Jiří ŠÁNA, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Markéta HERMANOVÁ, Radim JANČÁLEK, Stefan REGULI, Radim LIPINA, Marek SVOBODA, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. MiR-338-5p sensitizes glioblastoma cells to radiation through regulation of genes involved in DNA damage response. Tumor Biology. Dordrecht: Springer, 2016, roč. 37, č. 6, s. 7719-7727. ISSN 1010-4283. doi:10.1007/s13277-015-4654-x. URL info
 • HRABOVSKÝ, Dušan, Radim JANČÁLEK, Ivo ŘÍHA a Jan CHRASTINA. Komplikace kranioplastik po dekompresivní kraniektomii. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 1, s. 77-81. ISSN 1210-7859. info
 • HRABOVSKÝ, Dušan, Radim JANČÁLEK, Markéta HERMANOVÁ, Petr BURKOŇ a Jan CHRASTINA. Chronický subdurální hematom při pokročilém nádorovém onemocnění. Ojedinělá kazuistika metastázy karcinomu prostaty do zevního listu pouzdra chronického subdurálního hematomu. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 2, s. 123-127. ISSN 1213-1814. info
 • CHRASTINA, Jan, Radim JANČÁLEK, Dušan HRABOVSKÝ a Zdeněk NOVÁK. Chirurgové a neurochirurgové jako laureáti Nobelovy ceny. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 155, č. 3, s. 49-52. ISSN 0008-7335. info
 • CAPOOR, Manu N., Filip RŮŽIČKA, Táňa MACHÁČKOVÁ, Radim JANČÁLEK, Martin SMRČKA, Jonathan E. SCHMITZ, Markéta HERMANOVÁ, Jiří ŠÁNA, Elleni PONECHAL MICHU, John C. BAIRD, Fahad S. AHMED, Karel MÁCA, Radim LIPINA, Todd F. ALAMIN, Michael F. COSCIA, Jerry L. STONEMETZ, Timothy WITHAM, Garth D. EHRLICH, Ziya L. GOKASLAN, Konstantinos MAVROMMATIS, Christof BIRKENMAIER, Vincent A. FISCHETTI a Ondřej SLABÝ. Prevalence of Propionibacterium acnes in Intervertebral Discs of Patients Undergoing Lumbar Microdiscectomy: A Prospective Cross-Sectional Study. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2016, roč. 11, č. 8, s. 1-12. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0161676. info
 • BULIK, Martin, Tomáš KAZDA a Radim JANČÁLEK. Protonová MR spektroskopie v neuroonkologii. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 5, s. 283-286. ISSN 1213-1814. info
 • KAZDA, Tomáš, Martin BULIK, Petr POSPÍŠIL, Radek LAKOMÝ, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA a Radim JANČÁLEK. Advanced MRI increases the diagnostic accuracy of recurrent glioblastoma: Single institution thresholds and validation of MR spectroscopy and diffusion weighted MR imaging. NeuroImage: Clinical. Oxford: Elsevier BV, 2016, roč. 11, "neuvedeno", s. 316-321. ISSN 2213-1582. doi:10.1016/j.nicl.2016.02.016. info
 • HYNKOVÁ, Ludmila, Pavel ŠLAMPA a Radim JANČÁLEK. Radioterapie v léčbě mozkových metastáz. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 5, s. 293-297. ISSN 1213-1814. info
 • KAZDA, Tomáš, Petr POSPÍŠIL, Radim JANČÁLEK, Radek LAKOMÝ a Pavel ŠLAMPA. Novinky a trendy v léčbě glioblastomů. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2016, roč. 5, č. 8, s. 9-11. ISSN 1805-398X. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Tomáš KAZDA, Pavel ŠLAMPA a Radim JANČÁLEK. Aktuální onkologická léčba high-grade gliomů. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 5, s. 287-292. ISSN 1213-1814. info
 • KALITA, O., F. KRAMÁŘ, Eduard NEUMAN, T. HRBÁČ, M. BOLCHA, R. BRABEC, Radim JANČÁLEK, D. ŠTĚPÁNEK, M. BLÁHA, P. JUREK, Denisa MALÚŠKOVÁ a Jana STRENKOVÁ. Současný stav léčby anaplastických gliomů v České republice. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2015, roč. 78, č. 3, s. 306-316. ISSN 1210-7859. info
 • KAZDA, Tomáš, Petr POSPÍŠIL, M. VRZAL, O. SEVELA, T. PROCHAZKA, Radim JANČÁLEK, Pavel ŠLAMPA a N.N. LAACK. Volumetric modulated arc therapy for hippocampal-sparing radiotherapy in transformed low-grade glioma: A treatment planning case report. CANCER RADIOTHERAPIE. BRIDGEWATER: ELSEVIER, 2015, roč. 19, č. 3, s. 187-191. ISSN 1278-3218. doi:10.1016/j.canrad.2014.11.013. info
 • BULIK, Martin, Tomáš KAZDA, Pavel ŠLAMPA a Radim JANČÁLEK. The Diagnostic Ability of Follow-Up Imaging Biomarkers after Treatment of Glioblastoma in the Temozolomide Era: Implications from Proton MR Spectroscopy and Apparent Diffusion Coefficient Mapping. Biomed Research International. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2015, roč. 2015, č. 641023, s. 1-9. ISSN 2314-6133. doi:10.1155/2015/641023. info
 • MACKERLE, Zdeněk, Eva BRICHTOVÁ, Pavel ZERHAU, E. GÖPFERT, D. SOCHŮRKOVÁ, Matej HUSÁR a Radim JANČÁLEK. Neurostimulace, neuromodulace a neurotizace v terapii neurogenního močového měchýře. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 1, s. 83-87. ISSN 1210-7859. info
 • POSPÍŠIL, Petr, Tomáš KAZDA, Martin BULIK, Marie DOBIÁŠKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Radim JANČÁLEK. Hippocampal proton MR spectroscopy as a novel approach in the assessment of radiation injury and the correlation to neurocognitive function impairment: initial experiences. Radiation Oncology. London: BioMed Central, 2015, roč. 10, č. 211, s. 1-8. ISSN 1748-717X. doi:10.1186/s13014-015-0518-1. info
 • KAZDA, Tomáš, Adéla KUKLOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Petr BURKOŇ, Marek SLÁVIK, Ludmila HYNKOVÁ, T. PROCHAZKA, M. VRZAL, M. STAVIK, Pavel ŠLAMPA a Radim JANČÁLEK. Použití prognostických indexů pro pacienty s mozkovými metastázami v denní radioterapeutické praxi – je jejich složitý výpočet ještě stále problém? Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 28, č. 5, s. 352-358. ISSN 0862-495X. info
 • VANÍČEK, Jiří, Martin BULIK, Jaroslav BRICHTA a Radim JANČÁLEK. Utility of a rescue endovascular therapy for the treatment of major strokes refractory to full-dose intravenous thrombolysis. BRITISH JOURNAL OF RADIOLOGY. LONDON: BRITISH INST RADIOLOGY, 2014, roč. 87, č. 1036, s. "20130545", 9 s. ISSN 0007-1285. doi:10.1259/bjr.20130545. info
 • ŠÁNA, Jiří, Lenka RADOVÁ, Radek LAKOMÝ, Leoš KŘEN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Andrej BEŠŠE, Jana NEKVINDOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Radim JANČÁLEK, Marek SVOBODA, Marian HAJDÚCH, Pavel ŠLAMPA, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. Risk Score based on microRNA expression signature is independent prognostic classifier of glioblastoma patients. Carcinogenesis. Oxford: Oxford University Press, 2014, roč. 35, č. 12, s. 2756-2762. ISSN 0143-3334. doi:10.1093/carcin/bgu212. info
 • JANČÁLEK, Radim. The role of the TP73 gene and its transcripts in neuro-oncology. British journal of neurosurgery. London: Informa Healthcare, 2014, roč. 28, č. 5, s. 598-605. ISSN 0268-8697. doi:10.3109/02688697.2014.908162. info
 • KAZDA, Tomáš, Radim JANČÁLEK, Petr POSPÍŠIL, O. SEVELA, T. PROCHAZKA, M. VRZAL, Petr BURKOŇ, Marek SLÁVIK, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Nadia N. LAACK. Why and how to spare the hippocampus during brain radiotherapy: the developing role of hippocampal avoidance in cranial radiotherapy. Radiation Oncology. London: BioMed Central, 2014, roč. 9, č. 139, s. 1-10. ISSN 1748-717X. doi:10.1186/1748-717X-9-139. info
 • BULIK, Martin, Radim JANČÁLEK, Jiří VANÍČEK, Antonín ŠKOCH a Marek MECHL. Potential of MR spectroscopy for assessment of glioma grading. Clinical Neurology and Neurosurgery. Amsterdam: Elsevier, 2013, roč. 115, č. 2, s. 146-153. ISSN 0303-8467. doi:10.1016/j.clineuro.2012.11.002. info
 • DUBOVÝ, Petr a Radim JANČÁLEK. Základy neuroanatomie a nervových drah - I. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 114 s. ISBN 978-80-210-4707-5. info
 • DUBOVÝ, Petr, Radim JANČÁLEK a Tomáš KUBEK. Role of Inflammation and Cytokines in Peripheral Nerve Regeneration. International Review of Neurobiology. San Diego: Elsevier Inc., 2013, roč. 108, č. 1, s. 173-206. ISSN 0074-7742. doi:10.1016/B978-0-12-410499-0.00007-1. URL info
 • CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Radim JANČÁLEK, Ivo ŘÍHA, Bronislava SLANÁ, Markéta HERMANOVÁ a Věra FEITOVÁ. Úloha stereotaktické biopsie v diagnostice tumoru mozku. Onkologie. Olomouc: Solen, s.r.o., 2011, roč. 5, č. 1, s. 49-52. ISSN 1802-4475. info
 • JANČÁLEK, Radim, Ivana HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ, Ilona KLUSÁKOVÁ a Petr DUBOVÝ. Bilateral changes of IL-10 protein in lumbar and cervical dorsal root ganglia following proximal and distal chronic constriction injury of peripheral nerve. Neuroscience Letters. Elsevier Ireland Ltd., 2011, roč. 501, č. 2, s. 86-91. ISSN 0304-3940. doi:10.1016/j.neulet.2011.06.052. info
 • CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Bronislava SLANÁ, Radim JANČÁLEK a Motaman SHAQBUA. Vzdálený syndrom zraněného gliomu po stereotaktické biopsii – kazuistika. Rozhledy v chirurgii. 2011, roč. 90, č. 3, s. 148-151. ISSN 0035-9351. info
 • NOVÁK, Zdeněk, Jan CHRASTINA, Ivo ŘÍHA a Radim JANČÁLEK. Neuroendoskopická biopsie tumoru mozku. Klinická onkologie. 2011, roč. 24, č. 5, s. 348-355. ISSN 0862-495X. info
 • JANČÁLEK, Radim, Jan CHRASTINA, Zdeněk NOVÁK a Ivo ŘÍHA. Úloha stereotaktické biopsie v diagnostice mozkových metastáz. Postgraduální medicína. Praha, 2011, roč. 13, č. 4, s. 427-429. ISSN 1212-4184. info
 • JANČÁLEK, Radim. Funkční anatomie a neurologické projevy mozkových metastáz. Postgraduální medicína. Praha, 2011, roč. 13, č. 4, s. 420-426. ISSN 1212-4184. info
 • JANČÁLEK, Radim. Signaling mechanisms in mirror image pain pathogenesis. Annals of Neurosciences. 2011, roč. 18, č. 3, s. 123-127. ISSN 0972-7531. info
 • JANČÁLEK, Radim a Pavel URBÁNEK. Přednemocniční neodkladná péče o neurotraumata. Urgentní medicína: časopis pro neodkladnou lékařskou péči. České Budějovice: MEDIPRAX CB, 2011, roč. 14, č. 2, s. 12-20. ISSN 1212-1924. info
 • JANČÁLEK, Radim, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA, Petr BURKOŇ, Bronislava SLANÁ a Věra FEITOVÁ. Oportunní infekce mozku u pacientů po komplexní terapii nádorového onemocnění. Klinická onkologie. Aps Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2011, roč. 24, č. 1, s. 46-49. ISSN 0862-495X. info
 • JANČÁLEK, Radim, Zdeněk NOVÁK, Jan CHRASTINA, Bronislava SLANÁ a Věra FEITOVÁ. Radioterapií indukované meningeomy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2011, roč. 74/107, č. 2, s. 191-196. ISSN 1210-7859. info
 • JANČÁLEK, Radim a Petr DUBOVÝ. Základy neurověd v zubním lékařství. 2nd. Brno: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2011. 117 s. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotni. ISSN 1801-6103. info
 • JANČÁLEK, Radim a Pavel URBÁNEK. Kraniocerebrální poranění v přednemocniční péči. 2011. info
 • CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Pavel CEJPEK, Ivo ŘÍHA a Radim JANČÁLEK. Akutní stavy v neurochirurgii. Brno: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2011. Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity [online], ISSN 1801-6103 info
 • JANČÁLEK, Radim, Petr DUBOVÝ, Ivana HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ a Ilona KLUSÁKOVÁ. Bilateral changes of TNF-alpha and IL-10 protein in the lumbar and cervical dorsal root ganglia following a unilateral chronic constriction injury of the sciatic nerve. Journal of neuroinflammation. England: BioMed Central Ltd, 2010, roč. 7/2010, č. 1, s. 11-19. ISSN 1742-2094. URL info
 • CHRASTINA, Jan, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Radim JANČÁLEK, Motaman SHAQBUA a Khaled GHALLAB. Raritní multiplicita život ohrožujících expanzivních procesů. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2010, roč. 11, č. 3, s. 196-199. ISSN 1213-1814. URL info
 • NOVÁK, Zdeněk, Ivan REKTOR, Eva ČEŠKOVÁ, Milan BRÁZDIL, Jan CHRASTINA, Robert KUBA, Radim JANČÁLEK, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Současné možnosti vagové stimulace - literární přehled a vlastní zkušenosti. In 23. Slovenský a čský neurologický sjezd ( Čes Slov Neurol Neurochir Suppl). 2009. URL info
 • JANČÁLEK, Radim a Petr DUBOVÝ. Anatomical and Pathophysiological Aspects of Radicular Pain as a Basis for Therapeutic Strategies. In Acute Pain: Causes, Effects and Treatment. New York, USA: Nova Science Publishers, Inc, 2009. s. 243-263. Pain & Its Origins, Diagnosis & Treatments Series. ISBN 978-1-60741-223-6. URL info
 • JANČÁLEK, Radim, Ilona KLUSÁKOVÁ, Ivana HRADILOVÁ SVÍŽENSKÁ a Petr DUBOVÝ. Bilateral elevation of IL-10 protein in both lumbar and cervical dorsal root ganglia following a unilateral nerve ligature. In Pain in Europe 2009. 2009. info
 • JANČÁLEK, Radim, Petr DUBOVÝ a Zdeněk NOVÁK. Patofyziologie kompresivní radikulopatie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008, roč. 71/104, č. 4, s. 405-413. ISSN 1210-7859. info
 • DUBOVÝ, Petr, Lucie TUČKOVÁ, Radim JANČÁLEK, Ivana SVÍŽENSKÁ a Ilona KLUSÁKOVÁ. Increased invasion of ED-1 positive macrophages in both ipsi- and contralateral dorsal root ganglia following unilateral nerve injuries. Neuroscience Letters. Elsevier, 2007, roč. 427, č. 6, s. 88-93. ISSN 0304-3940. URL info
 • JANČÁLEK, Radim a Petr DUBOVÝ. Immunohistochemical labelling of components of the endoneurial extracellular matrix of intact and rhizotomized dorsal and ventral spinal roots of the rat - a quantitative evaluation using image analysis. Acta histochemica. Germany: Fischer Verlag, 2006, roč. 107, č. 6, s. 453-462. ISSN 0065-1281. info
 • JANČÁLEK, Radim a Petr DUBOVÝ. An experimental animal model of spinal root compression- an analysis of morphological changes. Experimental Brain Research. Springer Berlin / Heidelberg: Springer Berlin / Heidelberg, 2006, roč. 179, č. 1, s. 111-119. ISSN 0014-4819. URL info
 • JANČÁLEK, Radim a Petr DUBOVÝ. Možné morfologické a patofyziologické podklady vzniku neuropatické bolesti. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2004, roč. 67, č. 1, s. 1-6. ISSN 1210-7859. info
 • DUBOVÝ, Petr, Radim JANČÁLEK a Ilona KLUSÁKOVÁ. Changes of immunofluorescence staining for ECM molecules in the satellite cells of rat dorsal root ganglia following a chronic constriction injury of the peripheral nerve. Glia Suppl. USA: Wiley-Liss, Inc., 2003, roč. 2, č. 1, s. 36-37. ISSN 0894-1491. info
 • DUBOVÝ, Petr, Ivana SVÍŽENSKÁ, Ilona KLUSÁKOVÁ, Andrea ZÍTKOVÁ a Radim JANČÁLEK. Schwann cells and Possibilities of the Nerve System Regeneration - An overview. Scripta Medica. Brno: MU lékařská fakulta, 1999, roč. 72, 5-6, s. 181-184. ISSN 1211-3395. info
 • KLUSÁKOVÁ, Ilona, Petr DUBOVÝ, Ivana SVÍŽENSKÁ, Andrea ZÍTKOVÁ a Radim JANČÁLEK. Acellular Nerve Segments and Migration of Schwann Cells. Scripta Medica. Brno: MU lékařská fakulta, 1999, roč. 72, 5-6, s. 263-266. ISSN 1211-3395. info
 • DUBOVÝ, Petr, Ivana SVÍŽENSKÁ, Ilona KLUSÁKOVÁ, Andrea ZÍTKOVÁ, Pavel HANINEC, Radim JANČÁLEK a Ladislav HOUŠŤAVA. Migration of Schwann cells and regeneration of peripheral nerves. E. J. Pathol. Histol. Německo: Verlag Wissenschaften, Munich, 1999, roč. 5, č. 2, s. 992-1012. ISSN 0948-0382. info
 • DUBOVÝ, Petr, Ivana SVÍŽENSKÁ, Radim JANČÁLEK, Ilona KLUSÁKOVÁ, Ladislav HOUŠŤAVA a Pavel HANINEC. Immunohistochemical localization of laminin-1 in the acellular nerve grafts is associated with migrating Schwann cells which display corresponding integrin receptors. General Physiology and Biophysics. Bratislava: Veda, 1999, roč. 18, č. 1, s. 63-65. ISSN 0231-5882. info
 • DUBOVÝ, Petr, Ivana SVÍŽENSKÁ, Radim JANČÁLEK a Ilona KLUSÁKOVÁ. Immunohistochemical localization of some extracellular molecules and their integrin receptors in the rat Pacinian corpuscles. General Physiology and Biophysics. Bratislava: Veda, 1999, roč. 18, č. 1, s. 66-68. ISSN 0231-5882. info
 • DUBOVÝ, Petr, Ivana SVÍŽENSKÁ, Radim JANČÁLEK a Ilona KLUSÁKOVÁ. Immunohistochemical localization of beta1, alpha5, and alpha6 integrin chains in the dorsal root entry zone. In Eur.J.Neurosci. UK: Blackwell Science, 1998. s. 162. ISSN 0953-816X. info
 • DUBOVÝ, Petr, Radim JANČÁLEK a Pavel HANINEC. Fasciculation of the motor axons in the human musculocutaneous nerve. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1996, roč. 69, č. 6, s. 213-220. ISSN 1211-3395. info

1. 6. 2023

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info