prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.


Phone: +420 532 23 3642, +420 641
E‑mail: