CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Marek Svoboda, M.D.
Department/Faculty/University
 • Department of Comprehensive Cancer Care
  Masaryk Memorial Cancer Institute
  Zluty kopec 7
  656 53 Brno, Czech Republic
  tel. +420-5-4313 2450
  fax: +420-5-4321 1169
  e-mail: msvoboda@mou.cz
  http://www.med.muni.cz/~msvobod
  http://www.mou.cz
Function, current position
 • physician
Education and academic qualifications
 • 2001: M.D.
  Masaryk University, School of Medicine, Brno, Czech Republic
Professional experience
 • 2004-to present: Physician, Masaryk Memorial Cancer, Institute, Dpt. of Comprehensive Cancer Care, Brno, CZ, Head: Assoc. Prof. R. Vyzula, M.D., Ph.D.
 • 2002-2004: Physician, University Hospital Brno, Dpt. of Internal Medicine - Haematooncology, Brno, CZ, Head: Prof. J. Vorlicek, M.D.,Ph.D.
 • 2001-2002: Research Associate in Medicine, Harvard Medical School, Harvard University, Boston, USA
 • AND Research Associate, Department of Adult Oncology, Dana - Farber Cancer Institute, Boston, USA, Head of Laboratory: Assoc. Prof. A.S. Freedman, M.D.
Teaching activities
 • 2004-to present: Physician, Masaryk Memorial Cancer, Institute, Dpt. of Comprehensive Cancer Care, Brno, CZ, Head: Assoc. Prof. R. Vyzula, M.D., Ph.D.
Research activities
 • 1) 2003-2004: Principal Investigator - grant of Fond rozvoje vysokých Skol, MSMT (Ministry of Education), No.: 464/2003
 • 2) 2001-2002: Research Fellow, grant of National Institutes of Health (NIH), USA, No.: CA06516
 • 3) 2000-2002: Research Fellow, grant of NIH, USA, No.:CA81494
Professional stays abroad
 • 2003: European Bioinformatics Institute - European Molecular Biology Laboratory, Hinxton, Cambridge, UK
 • 2000, 2001-2002: Dana - Farber Cancer Institute, Boston, USA
 • 2000: Institute of Hematology and Blood Transfusion, Molecular Genetics Laboratory, Prague, CZ
 • 2000: Laboratory of Experimental Medicine,University of Palacky, Olomouc, CZ
Other academic activities, research projects, grants
 • Member of the Council of the Dean of School of Medicine, Masaryk University Brno (MU), 1998-1999, 2003 - to present
 • Member of Academic Senate of School of Medicine, MU, 2003-to present
Most significant professional accomplishments
 • Member of Czech Society of Oncology
 • Member of European Society of Medical Oncology
 • Dean' s Prize, School of Medicine, MU, 2000
 • Health Care Press Prize, January 1999
 • Holder of stipend of Dagmar and Vaclav Havel Foundation VIZE 97, 2001
 • Holder of Jan Pivecka Foundations stipend , 2000 - 2001
 • Holder of J., M. and Z. Hlavkovych Foundations stipend, 2000.
Major publications
 • KOCÁKOVÁ, Ilona, Ivo KOCÁK, Marek SVOBODA, Radim NĚMEČEK, Zdeněk ŘEHÁK a Michal STANDARA. Bevacizumab v kombinaci s kapecitabinem a irinotekanem (XELIRI) v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu. Klinická onkologie. Brno, Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 22, č. 2, s. 73-76. ISSN 0862-495X. URL info
 • SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Pavel FABIAN, Katarína PETRÁKOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Radek TROJANEC, Marián HAJDÚCH, Tomáš PAVLÍK, Rostislav VYZULA a Rudolf NENUTIL. Výsledky retrospektivní analýzy cílené léčby metastatického karcinomu prsu trastuzumabem v MOÚ. Identifikace prediktivních faktorů. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 21, č. 6, s. 348-358. ISSN 0862-495X. URL info
 • NĚMEČEK, Radim, Ilona KOCÁKOVÁ, Ivo KOCÁK, Marek SVOBODA, Radek LAKOMÝ, Alexandr POPRACH, Jiří VYSKOČIL a Rostislav VYZULA. Cetuximab a irinotekan v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu: pilotní výsledky z Masarykova onkologického ústavu. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská spolenočst J.E.Purkyně, 2009, roč. 22, č. 1, s. 27-33. ISSN 0862-495X. info
 • GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Pavel FABIAN a Rostislav VYZULA. Trastuzumab v liečbe karcinómu prsníka: mechanizmy účinku a rezistencie. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská spolenočst J.E.Purkyně, 2009, roč. 22, č. 2, s. 45-51. ISSN 0862-495X. URL info
 • GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Katarina PETRAKOVA a Rostislav VYZULA. Klinické aspekty liečby karcinómu prsníka trastuzumabom. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská spolenočst J.E.Purkyně, 2009, roč. 22, č. 1, s. 3-10. ISSN 0862-495X. URL info
 • PALÁCOVÁ, Markéta, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Barbora ONDROVÁ, Peter GRELL, Jana GOMBOŠOVÁ, Denis PRINC, Lenka RADOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Rostislav VYZULA. Tumor phenotype and characteristics of metastatic brain involvement in breast cancer patients: Potential clinical consequences. In Journal of Clinical Oncology - supplementum. 1. vyd. Alexandria, VA 22314, USA: American Society of Clinical Oncology, 2009, s. 15-15. ISSN 1527-7755. URL info
 • SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Roman HRSTKA, Peter GRELL, Ondřej SLABÝ a Rostislav VYZULA. The impact of the activity and compartmentalization of particular kinases on prediction of clinical outcome in metastatic breast cancer patients treated with trastuzumab. In Advances in breast cancer research - Conference Proceedings. 2009. info
 • SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Rudolf NENUTIL a Rostislav VYZULA. Altered expression of miR-21, miR-31, miR-143 and miR-145 is related to clinicopathologic features of colorectal cancer. Oncology. Basel: S. Karger AG, 2008, roč. 72, 5-6, s. 397-402. ISSN 0030-2414. URL info
 • SVOBODA, Marek, Marián HADJÚCH, Marta DZIECHCIARKOVÁ a Lenka RADOVÁ. Způsob zjištění senzitivity pacientů s nádorovým onemocněním na biologickou léčbu. 2008. info
 • SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta DZIERCHCIARKOVÁ, Marián HAJDÚCH a Rostislav VYZULA. Predikce léčebné odpovědi k cílené terapii trastuzumabem u pacientek s karcinomem prsu. In ONKOLOGIE V GYNEKOLOGII A MAMMOLOGII - 13. ročník. 1. vyd. Brno: Fakultní nemocnice Brno, 2008, s. 1-3. ISBN 978-80-87086-03-2. info
 • SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Zina HANZELKOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta DZIERCHCIARKOVÁ, Marián HAJDÚCH a Rostislav VYZULA. Predikce léčebné odpovědi k cílené terapii trastuzumabem. In 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008, s. 130-132. ISBN 978-80-86793-11-5. info
 • SVOBODA, Marek, Jiří NAVRÁTIL, Miloš HOLÁNEK, Mária ZVÁRIKOVÁ, Dagmar MINAŘÍKOVÁ, Jana KLEINOVÁ a Rostislav VYZULA. Retrospektivní analýza pacientů hospitalizovaných pro febrilní neutropenii. Vyžadují pacienti se solidními tumory specifický přístup v profylaxi a v léčbě febrilní neutropenie? In 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008, s. 144-145. ISBN 978-80-86793-11-5. info
 • SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Eva KREJČÍ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Miroslav SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ, Roman ŠEFR, Jana RŮŽIČKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jiří HOCH a Rostislav VYZULA. Prediction of sensitivity of locally advanced rectal adenocarcinomas to neoadjuvant combined therapy with fluoropyrimidines and concomitant radiotherapy by low-density oligonucleotide arrays. In 3rd Symposium & Workshop on Molecular Patology, Book of Abstracts. Olomouc: UP Olomouc, 2007, s. 29-29. ISBN 978-80-244-1677-9. info
 • SLABÝ, Ondřej, Pavel FABIAN, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Miroslav SVOBODA, Josef SROVNAL, Jiří HOCH a Rostislav VYZULA. Association of extracellular matrix gene expression with fraction volumes of particular cell populations in bioptic sample and lymph node metastasis in colorectal cancer. In XI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 23-23. ISBN 978-80-210-4234-6. info
 • SLABÝ, Ondřej, Miroslav SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Milana ŠACHLOVÁ, Tamara ŠMERDOVÁ, Alena TRTÍLKOVÁ, Ivana JURASOVÁ a Rostislav VYZULA. Zapojení vybraných mikroRNA do patogeneze kolorektálního karcinomu a jejich korelace s klinicko-patologickými charakteristikami. In Edukační sborník. XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007, s. 358-359. ISBN 978-978-086-793-5. URL info
 • SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Eva KREJČÍ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Miroslav SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ, Roman ŠEFR, Jana RŮŽICKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jiří HOCH a Rostislav VYZULA. Využití profilů genové exprese ke stanovení prognózy a predikci léčebné odpovědi u pacientů s kolorektálním karcinomem. In 51. Studenstká vědecká konference. Program a abstrakta. 2007. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univezity v Brně, 2007, s. 53. URL info
 • SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Miroslav SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Milana ŠACHLOVÁ, Tamara ŠMERDOVÁ, Knoflíčková DANA a Rostislav VYZULA. Correlation of selected microRNAs with histopathologic features of colorectal cancer. In ANALYTICAL CYTOMETRY IV. BOOK OF ABSTRACTS. Brno: Czech Society for Analytical Cytology, 2007, s. 131-131. ISBN 978-80-239-9591-6. info
 • SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY, Rudolf NENUTIL a Aleš REJTHAR. Role of Survivin and Akt in Diffuse Large B-cell Lymphoma. Pilot study. American Association for Cancer Research Annual Meeting Proceedings, 2007 Apr 14-18; Los Angeles, CA. Philadelphia (PA): AACR; 2007. Philadelphia, PA, USA: American Association for Cancer Research, 2007, roč. 2007, č. 48, s. 42. ISSN 0197-016X. info
 • SVOBODA, Marek. Molecular taxonomy and predictive systems of human cancers based on gene expression profiling. In ANALYTICAL CYTOMETRY IV. BOOK OF ABSTRACTS. 1. vyd. Brno: Česká společnost pro analytickou cytologii, 2007, s. 80. ISBN 978-80-239-9591-6. info
 • SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY, Rudolf NENUTIL a Aleš REJTHAR. THE IMPACT OF SELECTED CELL SURVIVAL REGULATORS (OF AKT-2, BCL-2, CD29, PKC-DELTA AND SURVIVIN) ON PREDICTION OF CLINICAL OUTCOME IN DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA (DLBCL). Haematologica/the hematology journal. Pavia, Italy: European Hematology Association, 2007, roč. 2007, S1, s. 261-262. ISSN 0390-6078. info
 • SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY, Marie JAROŠOVÁ, Ondřej SLABÝ, Rudolf NENUTIL a Aleš REJTHAR. VÝZNAM VYBRANÝCH REGULÁTORŮ APOPTÓZY (AKT-2, BCL-2, integrin-BetaI, PKC-DELTA, SURVIVIN) PRO PREDIKCI KLINICKÉHO VÝVOJE DIFÚZNÍHO VELKOBUNĚČNÉHO LYMFOMU Z B-LYMFOCYTŮ (DLBCL). In XXI. Olomoucké hematologické dny - Sborník abstrakt. 1. vyd. Olomouc: Česká hematologická společnost ČLS JEP, 2007, s. 56-57. info
 • SLABÝ, Ondřej, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Miroslav SVOBODA, Ingrid GARAJOVÁ, Milana ŠACHLOVÁ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ a Rostislav VYZULA. Association of miR-21, miR-31, miR-143, miR-145 and let-7a-1 levels with histopathologic features of colorectal cancer. European Journal of Cancer. 2007, roč. 5, 4 (suppl.), s. 78-79. ISSN 0959-8049. info
 • SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Jitka BERKOVCOVÁ, Josef SROVNAL, Tamara ŠMERDOVÁ, Kateřina SOBKOVÁ, Petr MIKULENKA a Rostislav VYZULA. Moderní molekulárně-biologické přístupy ke stanovení prognózy u pacientů s kolorektálním karcinomem. In III. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2007. vyd. Olomouc: Solen, 2007, s. 25. ISBN 978-80-244-1824-7. info
 • SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Lenka RADOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Rudolf NENUTIL a Rostislav VYZULA. Significance of Akt activation and compartmentalization for prediction of outcome in Her-2 positive breast cancer patients treated with trastuzumab. Breast Cancer Research and Treatment. Nizozemí: Springer, 2007, roč. 106, Supp 1, s. S173, 1 s. ISSN 0167-6806. info
 • SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Barbora ONDROVÁ, Markéta PALÁCOVÁ, Peter GRELL, Jana GOMBOŠOVÁ, Denis PRINC, Ondřej SLABÝ, Pavel ŠLAMPA a Rostislav VYZULA. Brain metastases in breast cancer: a retrospective cohort study of 187 patients and prognostic markers determination. Breast Cancer Research and Treatment. Nizozemí: Springer, 2007, roč. 106, Supp1, s. S253, 1 s. ISSN 0167-6806. info
 • SVOBODA, Marek, Miloš HOLÁNEK, Eva KONEČNÁ, Mária ZVARÍKOVÁ, Miloš CHOBOLA, Jiří NAVRÁTIL, Lenka BEŇADIKOVÁ, Anna FIALOVÁ, Jana KLEINOVÁ a Rostislav VYZULA. Importance of Monitoring the Quality of Care of Patients with Febrile Neutropenia. In Supportive Care in Cancer : Abstracts of the 20th Anniversary International MASCC/ISOO Symposium. 2007. ISSN 0941-4355. info
 • GRELL, Peter, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Marek SVOBODA, Markéta PALÁCOVÁ, Rudolf NENUTIL a Rostislav VYZULA. Sérová HER-2: nádorový marker pro monitorování odpovědi na léčbu trastuzumabem u metastatického karcinomu prsu. In Sborník přednášek z 12. ročníku sympozia Onkologie v gynekologii a mammologii 2007. Brno: Veletrhy Brno, 2007, s. 35. ISBN 978-80-87086-00-1. info
 • GARAJOVÁ, Ingrid, Pavel FABIAN, Rudolf NENUTIL, Ondřej SLABÝ, Ilona KOCÁKOVÁ, Peter GRELL, Zina HANZELKOVÁ, Marek SVOBODA a Rostislav VYZULA. Lymphocyte showing the phenotype of regulatory T-cells infiltrate colon carcinoma. In Abstract book. 2007. info
 • GARAJOVA, Ingrid, Pavel FABIAN, Rudolf NENUTIL, Ilona KOCÁKOVÁ, Peter GRELL, Zina HANZELKOVÁ, Rostislav VYZULA a Marek SVOBODA. Colon carcinoma and the possible significance of T-cell population, including FOXP3-positive lymphocytes. In Proceedings of the American Association for Cancer Research. 2007. vyd. Columbia, USA: American Association for Cancer Reasearch, Inc., Philadelphia, USA, 2007, s. 133-133. ISSN 0197-016X. info
 • GARAJOVÁ, Ingrid, Marek SVOBODA, Ondřej SLABÝ, Eva KREJČÍ, Ilona KOCÁKOVÁ, Markéta BEDNAŘÍKOVÁ, Roman ŠEFR a Rostislav VYZULA. DNA microarray analysis of locally advanced rectal adenocarcinomas: prediction of sensitivity to neoadjuvant chemoradiotherapy. In III. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Sborník příspěvků. 2007. vyd. Olomouc: Solen, 2007, s. 24-24. ISBN 978-80-244-1824-7. info
 • GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Markéta PALÁCOVÁ a Rostislav VYZULA. Sérová hladina HER-2 jako vhodný biomarker pro monitorování odpovědi na léčbu trastuzumabem u metastatického karcinomu prsu. In XIV. Konference mladých lékařů FN USA. Sborník příspevků. Brno: FN u sv. Anny, 2007, s. 3. info
 • SVOBODA, Marek. Monoklonální protilátky v onkologii. In 11. kongres nemocničních lékárníků. Brno. Brno: Sekce nemocničních lékárníků ČFS, 2007, s. 1. info
 • GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Pavel FABIAN, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Rudolf NENUTIL, Marian HAJDÚCH, Karel CWIERTKA a Rostislav VYZULA. Predikce odpovědi na terapii trastuzumabem u pacientů se vzdáleně metastazovaným karcinomem prsu. Příčiny selhání léčby a jejich možné řešení. In Edukační sborník. XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007, s. 65-66. ISBN 978-978-086-793-5. info
 • GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Lenka RADOVÁ, Marta DZIECHCIARKOVA, Markéta PALÁCOVÁ, Rudolf NENUTIL a Rostislav VYZULA. The impact of signaling pathways stimulated by HER2 receptor on prediction of clinical outcome in metastatic breast cancer patients treated with trastuzumab. Journal of Clinical Oncology. 2007, roč. 2008, č. 26, s. 1048-1048. ISSN 0732-183X. info
 • SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Miroslav SVOBODA a Rostislav VYZULA. Molecular characterization of primary colorectal cancers with progressive metastatic phenotype by oligonucleotide microarrays. In sborník XX. BIOCHEMICKÝ ZJAZD. Piešťany: Slovenská společnost pro biochémiu a molekulárnu biologii, člen IUMBM a FEBS, 2006, s. 213. ISBN 80-969532-6-5. URL info
 • SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ a Rostislav VYZULA. Studium patogeneze kolorektálních karcinomů pomocí profilů genové exprese a možnosti jejich využití v diagnostické a prediktivní onkologii. Klinická onkologie. Brno: CLSJEP, 2006, roč. 2006, Suppl., s. 382-389. ISSN 0862-495X. URL info
 • SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Miroslav SVOBODA, Josef SROVNAL, Ilona KOCÁKOVÁ, Roman ŠEFR, Z. JECH, Jiří HOCH a Rostislav VYZULA. Pilotní studie identifikace prognostických markerů u pacientů s kolorektálním karcinomem analýzou profilů genové exprese. Klinická onkologie. Brno: CLSJEP, 2006, roč. 2006, Suppl., s. 402-407. ISSN 0862-495X. URL info
 • SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Tamara ŠMERDOVÁ a Rostislav VYZULA. Usage of low-density oligonucleotide microarrays for prognosis prediction of colorectal cancer patients. In In Abstract CD of Advances in Microarray Technology. 2006. vyd. Amsterdam, Netherlands: Select Biosciences, 2006, s. 112. ISBN neprideleno. info
 • SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Miroslav SVOBODA, Josef SROVNAL a Rostislav VYZULA. Využití profilů genové exprese primárních kolorektálních karcinomů k predikci jejich progrese a metastatického fenotypu. In II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2006. vyd. Olomouc: Solen, 2006, s. 46-47. ISBN 80-239-8240-0. URL info
 • SVOBODA, Marek, Ingrid VÁŠOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Pavel FABIAN, Boris TICHÝ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY a Aleš REJTHAR. Aplikace DNA čipů u lymfoidních malignit. Klinická onkologie, Supplementum. BRNO: ApS BRNO, spol. s r. o, 2006, roč. 19, supp 2, s. 389-396. ISSN 0862-495X. info
 • SVOBODA, Marek, Ingrid VÁŠOVÁ, Pavel FABIAN, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Leoš KŘEN, Ondřej SLABÝ, Milan NAVRÁTIL, Martin KLABUSAY, Dana DVOŘÁKOVÁ, Aleš REJTHAR a Rudolf NENUTIL. Profilování genové exprese u lymfoidních malignit: Validace vybraných molekulární markerů u difúzního velkobuněčného B-lymfocytárního lymfomu (DLBCL). In II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2006. vyd. Olomouc: Solen, 2006, s. 30-31. ISBN 80-239-8240-0. URL info
 • SVOBODA, Marek, Jana KLEINOVÁ, Marián HAJDÚCH, Silvie BLAŽKOVÁ, Nina HEJLOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Jiří LIPERT, Lenka RADOVÁ, Libor HANÁK a Rostislav VYZULA. Využití vyšetření chemorezistence MTT testem u chronické B-lymfatické leukémie (B-CLL). In II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 1. vyd. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti, 2006, s. 18. ISBN 80-239-8240-0. info
 • GRELL, Peter, Marek SVOBODA, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Pavel FABIAN, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Dagmar MACKOVÁ, Rudolf NENUTIL, Marián HAJDÚCH a Rostislav VYZULA. Rezistence na trastuzumab: příčiny a jejich řešení. In 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2006. vyd. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP, 2006, s. 24. ISBN 80-239-8240-0. info
 • SVOBODA, Marek, Peter GRELL, Pavel FABIAN, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ, Rudolf NENUTIL, Hajdúch MARIÁN a Rostislav VYZULA. Molekulární taxonomie a prediktivní systémy karcinomu prsu definované na základě profilů genové exprese. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 19/2006, Suppl. 2, s. 373-381. ISSN 0862-495X. info
 • SVOBODA, Marek, Marián HAJDÚCH, Jana KLEINOVÁ, Miloš HOLÁNEK, Lenka RADOVÁ, Jiří LIPERT, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Jana GOMBOŠOVÁ, František FOLBER, Miloš CHOBOLA, Tereza ANDRAŠÍNOVÁ, Tomáš PASEKA, Eva KONEČNÁ, Renata SLEZÁKOVÁ, Radka SOŠKOVÁ, Lucie NAGYOVÁ, Peter GRELL, Ingrid GARAJOVÁ, Iva SOLAŘÍKOVÁ, Mária ZVARÍKOVÁ, Libor HANÁK, Dalibor VALÍK, Katarína PETRÁKOVÁ a Rostislav VYZULA. Je použití lithia k profylaxi a k léčbě chemoterapií indukované neutropenie opodstatněné a bez rizika? Klinicko-experimentální studie. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 19/2006, č. 6, s. 299-304. ISSN 0862-495X. info
 • GRELL, Peter, Katarína PETRÁKOVÁ, Marta ŠIMÍČKOVÁ, Marek SVOBODA, Miloslava NEKULOVÁ, Ladislav PECEN, Rostislav VYZULA a Rudolf NENUTIL. Serum HER-2/neu: a tumor marker for monitoring response to treatment of metastatic breast cancer with trastuzumab. In 19th meeting of European Association For Cancer Research. 1. vyd. Budapešť: European Association for Cancer Research, 2006, s. 207-207. info
 • SVOBODA, Marek, Marián HAJDÚCH, Jana KLEINOVÁ, Miloš HOLÁNEK, Lenka RADOVÁ, Jana GOMBOŠOVÁ a František FOLBER. The Use Of Lithium In The Prophylaxis And Treatment Of Chemotherapy Induced Neutropenia (CIN): A Cost-Effective Option Or Hazard. Support Care Cancer. Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 2006, roč. 2006, č. 14, s. 605-606. ISSN 0941-4355. info
 • SVOBODA, Marek, Jiří VYSKOČIL a Jana NOVÁKOVÁ. Statiny v onkologii. Klinická farmakologie a farmacie. Konice: Solen, s.r.o., 2005, roč. 19, č. 3, s. 155-159. ISSN 1212-7973. info
 • SVOBODA, Marek, Jitka BERKOVCOVÁ, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. VALIDATION OF SELECTED PROTEIN KINASE C ISOPHORMS FOR DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA OUTCOME PREDICTION. Annals of Oncology. European Society for Medical Oncology, 2005, roč. 2005, Suppl5, s. 173. ISSN 0923-7534. info
 • SVOBODA, Marek, Anne ASTIER, Ronghui XIU a Arnold FREEDMAN. Identifikace genů pomocí DNA čipů, kterými integrinové receptory regulují proliferaci a apoptózu leukemických B lymfoblastů. In Analytická cytometrie III - Sborník abstraktů. 1. vyd. Brno: Česká společnost pro analytickou cytologii, 2005, s. 113-114. ISBN 80-239-5155-6. info
 • SVOBODA, Marek, Peter GRELL a Katarína PETRÁKOVÁ. Využití DNA čipů (profilů genové exprese) pro molekulární diagnostiku a predikci u karcinomu prsu. In 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 1. vyd. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti JEP, 2005, s. 13. ISBN 80-239-6302-3. info
 • NOVÁKOVÁ, Petra a Marek SVOBODA. Stránky České onkologické společnosti ČLS J.E.P. www.linkos.cz. In XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty. Edukační sborník. 2005. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2005, s. 26. ISBN 80-86793-05-2. info
 • ŠIMÍČKOVÁ, Marta, Marek SVOBODA, Katarína PETRÁKOVÁ, Miloslava NEKULOVÁ, Ladislav PECEN, Tomáš FRGALA a Rudolf NENUTIL. Sérový HER-2/neu v průběhu terapie Herceptinem u nemocných s karcinomem prsu. In 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 1. vyd. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP, 2005, s. 9. ISBN 80-239-6302-3. info
 • SVOBODA, Marek, Silvie BLAŽKOVÁ, Jan MALÁSKA, Katarína PETRÁKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ, Jiří VYSKOČIL, Radka OBERMANNOVÁ a Rostislav VYZULA. Diagnosticko-terapeutické rozpaky u adenokarcinomu žaludku, anebo neobyčejná prezentace obyčejné choroby. In XXIX. Brněnské onkologické dny a XIX. Konference pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2005, s. 122. ISBN 80-86793-05-2. info
 • ASTIER, Anne, Marek SVOBODA, Esther HINDS, Rosalie DE BEAUMONT, Olivier MUNOZ a Arnold Stephen FREEDMAN. Integrins regulate survival of pre-B-ALL cells through differential IAP and caspase-7 ubiquitination and degradation. Leukemia. 2004, Vol. 18, č. 4, s. 873-875. ISSN 0887-6924. info
 • SVOBODA, Marek a Jaroslav MICHÁLEK. Úvod do technologie DNA čipů. Lékař a technika. 2004, roč. 33, č. 3, s. 67-75. ISSN 0301-5491. info
 • SVOBODA, Marek, Jitka PACHOLÍKOVÁ, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Validace proteinkinasy C pro predikci vývoje difúzního velkobuněčného B-lymfomu. In MediFórum. Brno: Kongresové centrum Brno, a.s., 2004, s. 25. ISBN 80-86607-13-5. info
 • SVOBODA, Marek, Jitka PACHOLÍKOVÁ, Pavel FABIAN a Dana DVOŘÁKOVÁ. Izolace RNA pro účely RT-PCR, Real-Time PCR a DNA čipů z tkání fixovaných ve formalínu a archivovaných v parafinových bločcích. In Edukační sborník - XXVIII. Brněnských onkologických dnů a XVIII. Konference pro sestry a laboranty. 26.-28. května 2004. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2004, s. 55. ISBN 80-86793-01-X. info
 • SVOBODA, Marek, Marián HAJDÚCH a Jaroslav MICHÁLEK. Identifikace profilu genové exprese nádoru pomocí DNA čipů a jeho využití v diagnostické a prediktivní onkologii. In Edukační sborník - XXVIII. Brněnských onkologických dnů a XVIII. Konference pro sestry a laboranty. 26.-28. května 2004. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2004, s. 50-53. ISBN 80-86793-01-X. info
 • ASTIER, Anne, Ronghui XU, Marek SVOBODA, Esther HINDS, Olivier MUNOZ, Rosalie DE BEAUMONT, Colin Daniel CREAN, Theodore GABIG a Arnold Stephen FREEDMAN. Temporal gene expression profile of human precursor B leukemia cells induced by adhesion receptor: identification of pathways regulating B-cell survival. Blood. Washington, DC: American Society of Hematology, 2003, roč. 101, č. 3, s. 1118-1127. ISSN 0006-4971. info
 • MICHÁLEK, Jaroslav a Marek SVOBODA. Buněčná imunoterapie nádoru. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 16/2003, č. 3, s. 145-148. ISSN 0862-495X. info
 • SARKAR, Sibaji, Marek SVOBODA, Rosalie DE BEAUMONT a Arnold FREEDMAN. The Role of AKT and RAFTK in Beta1 Integrin Mediated Survival of Precursor B-acute Lymphoblastic Leukemia Cells. Leukemia and Lymphoma. 2002, roč. 2002, č. 8, s. 1663-1671. ISSN 1042-8194. info
 • SARKAR, Sibaji, Marek SVOBODA a Arnold FREEDMAN. Activation of AKT following Beta 1 integrin ligation modulates survival of B cell acute lymphoblastic leukemia cells. Blood. Washington, DC: American Society of Hematology, 2000, roč. 96/2000, č. 11, s. 82a, 1 s. ISSN 0006-4971. info

2004/11/14

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info