RNDr. Soňa Vytisková, Ph.D.

Department of Laboratory Methods


Phone: +420 532 23 2873
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Person Identification
 • Soňa Vytisková MSc., RNDr., Ph.D., née Nováková, born 1978, Czechoslovakia
Workplace
 • Department of Clinical Haematology
  University Hospital Brno
  Jihlavska 20
  625 00 Brno, Czech Republic
 • Department of Clinical Laboratories
  Military Hospital Brno
  Zabrdovicka 3
  636 00 Brno, Czech Republic
Employment Position
 • Head of haematology lab
 • Laboratory haematologist - supervisor
 • Deputy senior consultant
 • Quality manager (ISO 15189)
Education and Academic Qualifications
 • 2023: Postgraduate specialization in Clinical Biochemistry (approbation exam), INSTITUTE FOR POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION, Czech Republic
 • 2021: Completion of the basic strain for clinical disciplines - clinical biochemistry, allergology and clinical immunology, clinical genetics and nuclear medicine, INSTITUTE FOR POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION, Czech Republic
 • 2018: RNDr. in Biochemistry, Charles University, Prague, Czech Republic
 • 2007: Postgraduate specialization in Laboratory Haematolgy (approbation exam), INSTITUTE FOR POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION, Czech Republic
 • 2004: Ph.D. in Biochemistry, Masaryk University, Brno, Czech Republic
 • 2001: MSc. in Biochemistry, Masaryk University, Brno, Czech Republic
Employment Summary
 • 2004 - up to now: Department of Clinical Haematology, University Hospital Brno, Czech Republic
 • 2012 - up to now: Department of Clinicical Laboratories, Military Hospital Brno, Czech Republic
Pedagogical Activities
 • External staff: Department of Laboratory Methods, Faculty of Medicine, Masaryk University Brno, Czech Republic
 • External staff: National Centre of Nursing and Other Health Professions, Brno, Czech Republic
Academical Stays
 • 2002-2003: Laboratory of Pharmaceutical Chemistry and Drug Analysis, Katholic University, Leuven, Belgium
Extrauniversity Activities
 • Expert supervisor of EQA programme: complete blood count cycles (SEKK)
 • Member of Society for Transfusion Medicine, Czech Medical Association of J. E. Purkyně
 • Member of Czech Society of Clinical Biochemistry, Czech Medical Association of J. E. Purkyně
 • Member of Czech Society on Thrombosis and Haemostasis, Czech Medical Association of J. E. Purkyně
 • Member of Czech Society of Haematology, Czech Medical Association of J. E. Purkyně
 • Member of Laboratory Section (Czech Society of Haematology, Czech Medical Association of J. E. Purkyně
Appreciation of Science Community
Selected Publications
 • VYTISKOVÁ, Soňa, Věra MOTTLOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ a Alena BULIKOVÁ. ÚSKALÍ VYŠETŘENÍ KREVNÍHO OBRAZU ANEB JAK NEPŘEHLÉDNOUT LEUKEMII V KAŽDODENNÍ PRAXI. In XXXV. OLOMOUCKÉ HEMATOLOGICKÉ DNY. 2023. info
 • VYTISKOVÁ, Soňa, Věra MOTTLOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ a Alena BULIKOVÁ. ÚSKALÍ VYŠETŘENÍ KREVNÍHO OBRAZU ANEB JAK NEPŘEHLÉDNOUT LEUKEMII V KAŽDODENNÍ PRAXI. In Transfuze Hematol Dnes 2023; 29(Suppl 1). 2023. ISSN 1213-5763. URL info
 • VYTISKOVÁ, Soňa, Mária LACKOVÁ, Jana KLINEROVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, Miroslava BEŇOVSKÁ a Alena BULIKOVÁ. Využití parametru ICIS (Intensive Care Infection Score) pro diagnostiku sepse. In 47. Brněnské onkologické dny a 37. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2023. URL info
 • VYTISKOVÁ, Soňa. Nadstavbové parametry krevního obrazu. In 67. konference vojenských internistů. 2023. URL info
 • VYTISKOVÁ, Soňa. Systém kontroly kvality krevních obrazů. In ČESKO–SLOVENSKÝ HEMATOLOGICKÝ SEMINÁŘ. 2023. URL info
 • VYTISKOVÁ, Soňa. Nadstavbové parametry krevního obrazu. In 67. konference vojenských internistů. 2023. URL info
 • VYTISKOVÁ, Soňa, Mária LACKOVÁ, Jana KLINEROVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, Miroslava BEŇOVSKÁ a Alena BULIKOVÁ. Využití parametru ICIS (Intensive Care Infection Score) pro diagnostiku sepse. In Klinicka Onkologie, roč. 36, Supplementum 1. Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2023, s. S35-S36, 144 s. ISSN 0862-495X. URL info
 • VYTISKOVÁ, Soňa, Mária LACKOVÁ, Jana KLINEROVÁ, Ludmila BOURKOVÁ a Miroslav PENKA. Immature Granulocyte Count by the Sysmex XN-Series Haematology Analyser compared to the Sysmex DI-60 Digital Morphology Analyser and to Manual Microscopy. In XXVII. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze a XX. česko-slovenská konference laboratorní hematologie. 2022. info
 • VYTISKOVÁ, Soňa, Věra MOTTLOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, Jan KAMELANDER, Jarmila KISSOVÁ a Miroslav PENKA. Racionální indikace vyšetření krevního obrazu aneb jak nepřehlédnout leukémii v každodenní praxi. In 45. Brněnské onkologické dny a 35. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2022. URL info
 • VYTISKOVÁ, Soňa, Věra MOTTLOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, Jan KAMELANDER, Jarmila KISSOVÁ a Miroslav PENKA. Racionální indikace vyšetření krevního obrazu aneb jak nepřehlédnout leukémii v každodenní praxi. In Klin Onkol 2022; 35 (Suppl 1). 2022. ISSN 0862-495X. URL info
 • ŠIGUTOVÁ, Pavla, Ilona FÁTOROVÁ, Ingrid HRACHOVINOVÁ, Jarmila JURÁŇOVÁ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Dana MIKULENKOVÁ a Soňa VYTISKOVÁ. Doporučení laboratorní sekce České hematologické společnosti ČLS JEP Preanalytika v hematologické laboratoři. Transfuze a hematologie dnes. Vydává ČLS JEP, 2022, 28(1), s. 54-59. ISSN 1805-4587. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.48095/cctahd2022prolekare.cz2. URL info
 • VYTISKOVÁ, Soňa. Vyšetření krevního obrazu v rámci pracovnělékařských kontrol v armádě ČR aneb jak nepřehlédnout leukémii v každodenní praxi. In 66. konference vojenských internistů. 2022. info
 • VYTISKOVÁ, Soňa, Mária LACKOVÁ, Jana KLINEROVÁ, Ludmila BOURKOVÁ a Miroslav PENKA. POROVNÁNÍ POČTU NEZRALÝCH GRANULOCYTŮ STANOVENÝCH POMOCÍ HEMATOLOGICKÉHO ANALYZÁTORU SYSMEX XN, DÁLE POMOCÍ DIGITÁLNÍ MORFOLOGIE SYSMEX DI-60 S MIKROSKOPICKÝM VYŠETŘENÍM. In XXVII. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze a XX. česko-slovenská konference laboratorní hematologie. 2022. URL info
 • VYTISKOVÁ, Soňa, Klára ŠIMÍČKOVÁ, Jana KLINEROVÁ, Ludmila BOURKOVÁ a Miroslav PENKA. POROVNÁNÍ ERYTORYTÁRNÍCH PARAMETRŮ KREVNÍHO OBRAZU MĚŘENÝCH RŮZNÝMI PRINCIPY MĚŘENÍ NA ANALYZÁTORU SYSMEX XN. In Transfuze Hematol Dnes 2021; 27 (Supplementum 2). 2021. ISSN 1213-5763. URL info
 • VYTISKOVÁ, Soňa, Klára ŠIMÍČKOVÁ, Jana KLINEROVÁ, Ludmila BOURKOVÁ a Miroslav PENKA. POROVNÁNÍ ERYTORYTÁRNÍCH PARAMETRŮ KREVNÍHO OBRAZU MĚŘENÝCH RŮZNÝMI PRINCIPY MĚŘENÍ NA ANALYZÁTORU SYSMEX XN. In II. ČESKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ SJEZD. 2021. URL info
 • VYTISKOVÁ, Soňa, Věra MOTTLOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Irena TRNAVSKÁ, Jan KAMELANDER a Jarmila KISSOVÁ. Diagnóza leukemie s vlasatými buňkami v součinnosti morfologického pracoviště OKL VN Brno, OKH FN Brno a laboratoře průtokové cytomerie OLM MOÚ Brno. In Klin Onkol 2019; 32 (Suppl 1). 2019. ISSN 0862-495X. URL info
 • VYTISKOVÁ, Soňa, Věra MOTTLOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Irena TRNAVSKÁ, Jan KAMELANDER a Jarmila KISSOVÁ. Diagnóza leukemie s vlasatými buňkami v součinnosti morfologického pracoviště OKL VN Brno, OKH FN Brno a laboratoře průtokové cytomerie OLM MOÚ Brno. In 65. konference vojenských internistů. 2019. 2019. URL info
 • KLINEROVÁ, Jana, Ludmila BOURKOVÁ, Soňa VYTISKOVÁ a Miroslav PENKA. První zkušenosti s hematologickým analyzátorem ABBOTT ALINITY hq. In Transfuze Hematol. dnes, 24, No. Supplementum 2. 2018. ISSN 1213-5763. URL info
 • VYTISKOVÁ, Soňa a Věra MOTTLOVÁ. Chladové aglutininy? Kazuistika s nečekaným závěrem. In 64. konference vojenských internistů. 2018. URL info
 • VYTISKOVÁ, Soňa, Věra MOTTLOVÁ a Dana KROČILOVÁ. Význam morfologického hodnocení erytrocytů při anémii, kazuistika s nečekaným závěrem. In XXIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárosní účastí. 2015. ISBN 978-80-244-4099-6. URL info
 • VYTISKOVÁ, Soňa, Věra MOTTLOVÁ a Dana KROČILOVÁ. Význam morfologického hodnocení erytrocytů při anémii, kazuistika s nečekaným závěrem. In XXIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárosní účastí, Sborník anstrakt. 2015. ISBN 978-80-244-4099-6. URL info
 • LEJHANCOVÁ-TOUŠOVSKÁ, Kateřina, Ondřej ZAPLETAL, Soňa VYTISKOVÁ, Petra STRBÁČKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Profile of thrombin generation in children with acute lymphoblastic leukemia treated by Berlin - Frankfurt-Münster (BFM) protokols. Blood Coagulation and Fibrinolysis. 2012, roč. 23, č. 2, s. 144-154. ISSN 0957-5235. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/MBC.0b013e32834fb539. info
 • TOUŠOVSKÁ, Kateřina, Ondřej ZAPLETAL, Soňa VYTISKOVÁ, Martina SLÁNSKÁ, Petra RŮŽIČKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Thrombin Generation in Pediatric Patients Treated with L-asparaginase. In 51st Annual Meeting of the American-Society-of-Hematology. Blood (2009) 114 (22): 3983. 2009, s. 1530. ISSN 0006-4971. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1182/blood.V114.22.3983.3983. URL info
 • TELNAROVÁ, Magdalena, Soňa VYTISKOVÁ, Radka CHALOUPKOVÁ a Zdeněk GLATZ. Study of Enzymatic Reaction by EMMA in a Partially Filled Capillary and Indirect or Direct Detection. Electrophoresis. Weinheim: VHC, 2004, roč. 25, č. 2, s. 290-298. ISSN 0173-0835. info
 • VYTISKOVÁ, Soňa, Sigrid VAN DYCK, Ann VAN SCHEPDAEL, Jos HOOGMARTENS a Zdeněk GLATZ. Electrophoretically mediated microanalysis (Review). Journal of Chromatography A. Netherlands: Elsevier, 2004, roč. 1032, (1+2), s. 173-184. ISSN 0021-9606. info
 • VYTISKOVÁ, Soňa, Sigrid VAN DYCK, Ann VAN SCHEPDAEL, Jos HOOGMARTENS a Zdeněk GLATZ. Study of enzyme kinetics of phenol sulfotransferase by electrophoretically mediated microanalysis. Journal of Chromatography A. Netherlands: Elsevier, 2004, roč. 1032, (1+2), s. 319-326. ISSN 0021-9606. info
 • TELNAROVÁ, Magdalena, Soňa VYTISKOVÁ, Kateřina PAPEŽOVÁ, Marta MONINCOVÁ a Zdeněk GLATZ. Electrophoretically mediated microanalysis with partial filling technique and indirect or direct detection as a tool for inhibition studies of enzymatic reaction. In Proceeding of 17th International Symposium on Microscale Separations and Capillary Electrophoresis. Rakousko: Tyrol Congress, 2004, s. 80. info
 • VYTISKOVÁ, Soňa, Kateřina PAPEŽOVÁ a Zdeněk GLATZ. Application of Electrophoretically Mediated Microanalysis for Study of Ezymes. In Proceeding of 17th International Symposium on Microscale Separations and Capillary Electrophoresis. Rakousko: Tyrol Congress, 2004, s. 258-9, 2 s. info
 • TELNAROVÁ, Magdaléna, Soňa VYTISKOVÁ, Marta MONINCOVÁ a Zdeněk GLATZ. Electrophoretically mediated microanalysis with partial filling technique and indirect or direct detection as a tool for inhibition studies of enzymatic reactions. Electrophoresis. Weinheim: VHC, 2004, roč. 24, 7-8, s. 1028-1033. ISSN 0173-0835. info
 • ŠIŠKOVÁ, Zdeňka, Soňa VYTISKOVÁ, Zdeněk GLATZ a Vladislav KAHLE. Study of cytosolic glutathione s-tranferase activity with styrene oxide by electromigration methods. In Book of abstract 14 th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques ITP 2004. Řím: Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2004, s. 32. info
 • TELNAROVÁ, Magdaléna, Kateřina PAPEŽOVÁ, Soňa VYTISKOVÁ a Zdeněk GLATZ. Complex Study of Haloalkane Dehalogenase by Means of Electrophoretically Mediated Microanalysis. In Book of abstract 14 th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques ITP 2004. ím: Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2004, s. 103. info
 • NOVÁKOVÁ, Soňa, Magdalena TELNAROVÁ a Zdeněk GLATZ. Inhibition study of rhodanese by means of electrophoretically mediated microanalysis. Journal of Chromatography A. Netherlands: Elsevier, 2003, roč. 990, (1+2), s. 189-194. ISSN 0021-9606. info
 • GLATZ, Zdeněk, Soňa NOVÁKOVÁ a Magdalena TELNAROVÁ. Application of Capillary Zone Electrophoresis for the Study of Enzymes. In Proceeding of 27th Symposium on HPLC and Related Techniques. Nice, France: MCI Paris France, 2003, s. 133-133. info
 • TELNAROVÁ, Magdalena, Soňa NOVÁKOVÁ a Zdeněk GLATZ. Determination of The Kinetic Parameters of Haloalkane Dehalogenase by EMMA In a Partially Filled Capillary. In Proceeding of 27th Symposium on HPLC and Related Techniques. Nice, France: MCI Paris France, 2003, s. 133-133. info
 • NOVÁKOVÁ, Soňa, Sigrid VAN DYCK, Ann VAN SCHEPDAEL, Jos HOGMARTENS a Zdeněk GLATZ. Study of Enzyme Kinetics of Phenol Sulfotransferase using EMMA. In Proceeding of 27th Symposium on HPLC and Related Techniques. Nice, France: MCI Paris France, 2003, s. 133-133. info
 • VAN DYCK, Sigrid, Eliangiringa KAALE, Soňa VYTISKOVÁ, Zdeněk GLATZ, Jos HOOGMARTENS a Ann VAN SCHEPDAEL. Review: Advances in Capillary Electrophoretically Mediated Microanalysis. Electrophoresis. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH, 2003, roč. 24, 22-23, s. 3868-3878. ISSN 0173-0835. info
 • VYTISKOVÁ, Soňa a Zdeněk GLATZ. CAPILLARY ELECTROPHORESIS AS A TOOL FOR THE STUDY OF ENZYMES. In Proceeding of 15th Internationa Conference "Chromatographic Methods and Human Health". Bratislava: Slovenská chemická společnost, 2003, s. 30-30. ISSN 1335-5236. info
 • VAN DYCK, Sigrid, Soňa VYTISKOVÁ, Ann VAN SCHEPDAEL a Jos HOOGMARTENS. Inhibition study of angiotensin conerting enzyme by capillary electrophoresis after enzymatic reaction at capillary inlet. J. Chromatogr. A. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier Science, 2003, roč. 1013, 1-2, s. 149-156. ISSN 0021-9606. info
 • NOVÁKOVÁ, Soňa a Zdeněk GLATZ. Determination of the kinetic parameters of rhodanese by electrophoretically mediated microanalysis in a partially filled capillary. Electrophoresis. Weinheim: VHC, 2002, roč. 23, 7-8, s. 1063-1069. ISSN 0173-0835. info
 • NOVÁKOVÁ, Soňa a Zdeněk GLATZ. Application of capillary zone electrophoresis for the study and assay of enzymes. In Book of abstracts of 6th Meeting of biochemists and molecular biologists. 2002. vyd. Brno: MU Brno, 2002, s. 77. info
 • NOVÁKOVÁ, Soňa, Magdalena TELNAROVÁ a Zdeněk GLATZ. Electrophoretically Mediated Microanalysis of Rhodanese. In Book of abstracts of Developments in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2002. 2002. vyd. Olomouc: Česká společnost chemická - skupina pro chromatografii a elektroforézu, 2002, s. 80. ISBN 80-86238-24-5. info
 • NOVÁKOVÁ, Soňa, Magdalena TELNAROVÁ a Zdeněk GLATZ. Electrophoretically mediated microanalysis of rhodanese. In Proceeding of the 13th International Symposium on Capillary Electroseparation Techniques ITP 2002. Helsinki: University of Helsinky, Finland, 2002, s. 75. info
 • GLATZ, Zdeněk, Soňa NOVÁKOVÁ a Hana ŠTĚRBOVÁ. Analysis of Thiocyanate in Biological Fluids by Capillary Zone Electrophoresis. Journal of Chromatography A. Netherlands: Elsevier, 2001, roč. 916, (1+2), s. 273-277. ISSN 0021-9606. info
 • NOVÁKOVÁ, Soňa a Zdeněk GLATZ. Stanovení kinetických parametrů rhodanasy pomoci metody EMMA (Electrophoretivally Mediated Microanalysis). In Sborník příspěvků 5.Pracovního setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Přírodovědecká fakulta MU v Brně, 2001, s. 48. ISBN 80-210-2538-7. info
 • NOVÁKOVÁ, Soňa a Zdeněk GLATZ. Determination of the Kinetic Parameters of Rhodanese by Electrophoretically Mediated Microanalysis in a Partially Filled Capillary. In Book of abstract 2nd International symposium "Separations in BioSciences SBS 2001". Prague: Czech Chemical Society, 2001, s. 112. ISBN 80-7080-437-8. info
 • NOVÁKOVÁ, Soňa, Hana ŠTĚRBOVÁ a Zdeněk GLATZ. Determination of thiocyanate in human plasma and urine. In Biochemie a molekulární biologie na prahu nového tisíciletí. první. Brno: MU, Brno, 2000, s. 57. ISBN 80-210-2266-3. info
 • GLATZ, Zdeněk, Soňa NOVÁKOVÁ a Hana ŠTĚRBOVÁ. Analysis of Thiocyanate in Biological Fluids by Capillary Zone Electrophoresis. In Book of Abstract, International Symposium on Capillary Electrophoresis, ITP 2000. Bratislava: Slovenská chemická společnost, 2000, s. 84. info

2023/12/18

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info