Mgr. Dagmar Janů

Department of Physiotherapy and Rehabilitation


Phone: +420 532 23 3442
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • příjmení,jméno: Janů Dagmar
  datum narození: 1963
  místo narození: Pelhřimov
  bydliště: Brno
Pracoviště
 • Fakultní nemocnice Brno
  Rehabilitační oddělení
  Jihlavská 20
  62500 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný fyzioterapeut
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009-2011: SZU Bratislava (studijní program Fyzioterapie - Mgr.)
  2005-2009: LF UK Bratislava (studijní program Fyzioterapie - Bc.)
  1991-1992: NCONZO Brno (pomaturitní specializační studium v oboru Rehabilitační pracovník)
  1981-1983: SZŠ Brno (studijní program Rehabilitační pracovník)
Přehled zaměstnání
 • FN Brno: odborný fyzioterapeut
 • klinika interní, geriatrie a praktického lékařství
 • klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie
 • ortopedická klinika
 • lůžkové rehabilitační oddělení
Pedagogická činnost
 • zkušební komise
 • člen komise pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie
 • člen atestační komise pro obor APLIKOVANÁ FYZIOTERAPIE
 • výuka
 • studentů LF MU
 • frekventantů specializačního studia oboru fyzioterapie NCONZO Brno
kurzy a semináře
 • certifikované kurzy
 • BOBATH koncept pro dospělé
 • PNF(proprioceptivní neuromuskulární facilitace)
 • metoda ROSWITHY BRUNKOW
 • měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů,diagnostika a terapie
 • vzdělávací aktivity
 • vadné postavení pánve a jeho diferenciální diagnostika
 • páteř-vyšetření,diferenciální diagnostika, terapie
 • mobilizace žeber metodou Mojžíšové
 • triggerpunkt terapie
 • "Redcord S-E-T 1,2"
 • Flexi-bar Basic
 • problematika funkčních poruch temporomandibulárního kloubu
 • diagnostika a terapie kolenního koubu I,II,
 • diagnostika a terapie ramenního kloubu
 • SM systém I, II, III, IV
 • aktivace HSS a nácvik centrace kloubů s využitím fitness pomůcek

7. 6. 2021

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info