Project information
E-learning na MU: Multimediální a IT podpora všech forem výuky na MU v Brně

Project Identification
ROZV/186/2005
Project Period
1/2005 - 1/2005
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration
Other MU Faculty/Unit
Language Centre

Hlavním cílem projektu je zvýšení efektivity výuky na Masarykově univerzitě v Brně využitím informačních a multimediálních technologií. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je vytvoření nezbytné organizační, metodické a technologické podpory a integrace přístupu k využití multimedií a IT ve výuce na celouniverzitní úrovni. Projekt sdružuje všechny fakulty MU a Centrum jazykového vzdělávání, koordinátorem projektu je Ústav výpočetní techniky MU.

Důležitou součástí projektu je rozvoj celouniverzitního systému podpory výuky (LMS), koncipovaný jako rozšíření stávajícího Informačního systému MU. IS LMS bude obsahovat nástroje k organizaci a správě e-learningových materiálů a postupně do něj budou integrovány i autorské nástroje pro tvorbu studijních materiálů.
Specifickou součástí projektu je záznam přednášek, spojený s následným zpracováním a zpřístupněním videozáznamů. Projekt poskytuje prostor i pro další rozvoj práce s digitálními videomateriály, ať již se jedná o krátké šoty, které se stávají součástí výukových materiálů,nebo celé pořady, prezentující konkrétní učební látku.
V souladu s dlouhodobým záměrem MU budou vybrány a realizovány tři pilotní kurzy, z toho jeden z oblasti jazykového vzdělávání. Vývoj těchto kurzů poskytuje zpětnou vazbu při vývoji a nasazení IS LMS, autoři proto získávají preferenční podporu při implementaci svých požadavků.


V rámci tohoto projektu vzniká Centrum pro podporu elektronické výuky (tzv. eCentrum), tvořené zástupci fakult a CJV. Úkolem eCentra bude především unifikovaná metodická podpora jednotlivých fakult a jejich odborných pracovišť, tvorba metodických materiálů, organizace a zajištění školení, zejména souvisejících s využitím celouniverzitní infrastruktury.
Řešení předpokládá, že za obsahovou stránku přednášek a kurzů budou trvale odpovědny fakulty a další součásti MU, pověřené výukou.
V investiční oblasti se projekt zaměří na pokračující vybavení jednotlivých fakult nezbytnou multimediální technikou a na centrální úrovni zajištěním nezbytné infrastruktury, zejména dostatečnými diskovými kapacitami pro ukládání digitálních videomateriálů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info