Project information
Vliv sekvenční, repetiční a expresní variability genu TSPY na biologickou funkci v normálních a patologických buňkách

Project Identification
NR7821
Project Period
1/2004 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt je zaměřen především na testování korelace mezi zastoupením vyriant TSPY genů a rozvojem germinálního tumoru a gonadoblastomu a na vliv variant genů TSPY na spermatogenezi.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info