Project information
Dynamika koncentrace apoptické a extracelulární fetální DNA v maternální plazmě (séru) v průběhu těhotenství a po porodu a cílená DNA analýza ploidie u normálních a patologických gravidit

Project Identification
NR7817
Project Period
1/2004 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cíleně kvantifikova a charakterizovat extracelulární fetální DNA v maternalním séru s využitím inovované techniky QF PCR v průběhu těhotenství a krátce po něm u normálních a patologických gravidit a statisticky posoudit výsledky.
Rozpoznat a molekulárně - cytogeneticky analyzovat fetál ní apoptickou DNA v průběhu těhotenství u normálních a patologických gravidit a statisticky vyhodnotit a porovnat oba soubory.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info