Migration and Differentiation of Schwann Cells in the Adult Organism

Investor logo
Project Identification
GA309/93/0134
Project Period
1/1993 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

1. Migrace Schwannových buněk podél regenerujících axonů má zásadní význam pro reinervaci denervované tkáně. V experimentálních podmínkách in vivo a in vitro budou sledovány molekulární faktory, které v denervované tkáni (např. skeletárním svalu) stimulují migraci Schwannových buněk a tím nepřímo ovlivňují její reinervaci. Vzhledem k významné úloze makrofágů a basální laminy pro růst regenerujících axonů bude testován také jejich vliv na migraci Schwannových buněk. Získané výsledky mohou objasnit nový způsob stimulace reinervace denervované tkáně, a to zprostředkovaně přes působení na migraci Schwannových buněk. 2. Na modelu mrazového poškození spinálních ganglií dospělách potkanů bude studován vliv basální laminy na diferenciaci satelitních buněk z migrovaných Schwannových buněk. 2. Na modelu mrazového poškození spinálních ganglií dospělých potkanů bude studován vliv basální laminy na diferenciaci satelitních buněk z migrovaných Schwannových buněk.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info