Project information
Studium fyziologických, patofyziologických, biochemických a psychosociálních mechanismů v etiologii a patogenezi vybraných stavů a nemocí. (SVYSNE)

Project Identification
MUNI/A/0996/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt svou náplní spadá do působnosti oborových rad Fyziologie a patofyziologie a Lékařská chemie a biochemie.Jeho cílem je studium molekulárně fyziologických, patofyziologických, biochemických a psychosociálních aspektů vybraných civilizačních chorob (diabetes, kardiovaskulární choroby, astma, obezita, monoklonální gamapatie) na experimentální bázi. Na řešení projektu se budou podílet doktorandi tří pracovišť, která se touto problematikou již dlouhodobě zabývají s využitím různých metodických postupů. Jedná se o interdisciplinární přístup, zahrnující genovou analýzu, sledování biochemických markerů, terapie a projevů vybraných chorob.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info