Project information
Nové diagnostické a léčebné postupy u metabolických chorob

Project Identification
MUNI/A/1006/2009
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Výskyt metabolických onemocnění (obezity, diabetu, hypertenze, osteoporózy, chronické zánětlivé systémové onemocnění, ledvinného selhání ) a jejich komplikací stále narůstá s rozvojem moderního způsobu života. Metabolické onemocnění jsou spojeny se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních chorob, ledvinného selhání, nealkoholické steatohepatitidy, onemocnění zažívacího systému, pohybového aparátu a mnoha typů nádorů. Sledovány budou rizikové faktory jednotlivých metabolických onemocnění a za pomoci databáze bude sledována dlouhodobá prognóza těchto nemocných. Léčba metabolických chorob spočívá nejen v úpravě dílčích metabolických parametrů, ale také snížení celkového kardiovaskulárního a metabolického rizika.
Cílem projektu je zavedení nových metod diagnostiky rizikových faktorů metabolických onemocnění a monitorace léčby nemocných léčených na interních pracovištích zapojených do projektu.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info