Moderní metody biochemického výzkumu

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/A/0977/2009
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaný projekt vychází z problematiky řešené v Ústavu biochemie PřF MU a jeho instrumentálního a metodického zázemí. Tematicky zahrnuje výzkumné práce z oblasti bioanalytiky (metabolomika, biosenzory), metabolismu bakterií, glykobiochemie a molekulární fyziologie člověka. Jejich společným rysem je využití nových netradičních postupů při experimentech a rozsáhlé možnosti praktických aplikací získaných poznatků (ochrana životního prostředí, vojenství, biotechnologie, lékařství).

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info