Posílení a zkvalitnění tvůrčí činnosti studentů PřF v biologických a chemických oborech (KVAS-BCH)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1059/2009
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na posílení motivace studentů a jejich učitelů (vedoucí diplomové práce, školitel) k prezentaci výstupů své práce. Cílem je nastavit a finančně podpořit systém oceňování kvalitních studentských publikací a vystoupení na mezinárodních konferencích a zároveň zvýšit dostupnost kvalitních elektronických informačních zdrojů, nezbytných při tvůrčí činnosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info