Project information
Využití mezenchymálních kmenových buněk z lipoaspirátu k léčbě popálenin a chronických ran

Project Identification
1106/0001/10
Project Period
10/2009 - 9/2012
Investor / Pogramme / Project type
"Jistota" - Foundation of Komerční Banka
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Léčba popálenin a chronických ran je i za současného stavu poznatků v reparativní medicíně stále dosti problematická kvůli riziku infekce a vzniku hypertrofických jizev, které negativně ovlivňují kvalitu života pacienta. Mezenchymální kmenové buňky (MSC) mají kromě protizánětlivého potenciálu rovněž vynikající schopnost diferenciace, reparace a indukce angiogeneze. Mohou tak významně přispět k regeneraci tkání a urychlení celkové léčby.
Projekt se zabývá přípravou mezenchymálních kmenových buněk a jejich následnou aplikací k lokální terapii popálenin, chronických ran či hypertrofických jizev. Příprava bude probíhat v Univerzitním centru buněčné imunoterapie v Kampusu Masarykovy univerzity v Brně, aplikace a léčba na Klinice popálenin a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Brno-Bohunice Tento inovativní přístup zde zatím nebyl používán a jeho zavedení znamená další možnost zkvalitnění péče o pacienta.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info