Genetická variabilita v genech pro desaturázy mastných kyselin jako možný faktor progrese diabetických komplikací

Project Identification
DANONE2/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Danone Institute
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt si klade za cíl ověřit možnou roli genetické variability (tj. vybraných polymorfních variant) v genech pro desaturázy mastných kyselin - SCD, FADS1 a FADS2 - při progresi diabetických komplikací. Důvodem hypoteticky významné role těchto enzymů je fakt, že lipotoxicita a její důsledky (změna buněčné signalizace, prohloubení inz. rezistence aj.) jsou důležitou součástí patogeneze těchto stavů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info