Project information
Real-time PCR soupravy pro diagnostiku v onkologii (ONKOKITY)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
FR-TI2/254
Project Period
1/2010 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Industry and Trade of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
GENERI BIOTECH s.r.o.

V diagnostice nádorových onemocnění krvetvorby (leukémie, lymfomy) jsou v současné době stále častěji využívány moderní metody analýzy DNA. Chronická lymfocytární leukémie (CLL) je nejčastější leukémií u dospělých pacientů v západním světě. Závažnou infekční komplikací léčby hematoonkologických pacientů (nejen CLL) je invazivní aspergilóza, která vyžaduje včasnou diagnostiku. Cílem projektu je vývoj diagnostických kitů pro tyto dvě důležité oblasti hematoonkologie; léčbu chronické lymfocytární leukémie, která je nejčastější leukémií u dospělých pacientů a včasnou diagnostiku invazivní aspergilózy, která je častou infekční komplikací léčby hematologických pacientů. Obě oblasti spojuje využití metod molekulární biologie (zejména polymerázové řetězové reakce v reálném čase; angl. real-time PCR), které umožňují velmi přesně kvantifikovat počet DNA molekul v klinickém vzorku.

Publications

Total number of publications: 54


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info