Project information
Úloha nekanonické Wnt signalizace v molekulární patogenezi chronické lymfocytární leukémie

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
NT11217-5/2010
Project Period
9/2010 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Na základě našich pilotních experimentů, publikovaných informací a našich zkušeností z oblasti nekanonické Wnt signalizace, se budeme v projektu soustředit na popis exprese a funkce Wnt/PCP proteinů v CLL. Soustředíme se zejména na studium toho, zda PCP proteiny mohou sloužit jako (i) diagnostické markery, (ii) prognostické markery a (iii) zda regulují chování leukemických buněk (zejména migraci) a tím přispívají k patogenezi CLL.

Publications

Total number of publications: 18


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info