Mapování výskytu makrolidové rezistence původce syfilis v ČR a molekulární typizace jednotlivých syfilitických kmenů

Project Identification
NT11159
Project Period
9/2010 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
National Institute of Public Health Prague 10 - Vinohrady

Celogenomová sekvenace několika kmenů Treponema pallidum (TP, t.j. kmenů
Nichols, SS14, Mexico A a DAL-1) umožnila vývoj vysoce specifické PCR
diagnostiky TP. PCR detekce treponemální DNA umožňuje identifikovat
kmenově specifické genomové sekvence a také geneticky vyšetřovat citlivost
na některá antibiotika. Cílem projektu je sběr klinických vzorků z ČR a to
zejména anogenitálních stěrů a vzorků plné krve. Z těchto vzorků budeme
izolovat treponemální DNA, kterou budeme po amplifikaci sekvenovat (ve
variabilních chromosomálních lokusech). Navíc budeme molekulárně
biologicky určovat rezistenci k makrolidovým antibiotikům a klindamycinu.
Sekvence získané z různých izolátů TP budou srovnány a profil
jednonukleotidových záměn, delecí a inzercí bude využit pro shlukovací
analýzu treponemálních izolátů a pro epidemiologické účely. Dále budeme
vyvíjet rychlejší a levnější diagnostické testy pro molekulární typizaci
původce syfilis.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info