Combined Surgical Treatment of Portal Hypertension Syndrome no Responsive to Conventional Medical Drug Therapy

Project Identification
IZ1419
Project Period
1/1993 - 1/1996
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno

Předmětem projektu je medikamentosně neovlivnitelný ascites. Přistupujeme k rekfrekter. ascitu kombinací Le Veenovy spojky s TIPS, přehodnocujeme lymfovenosní spojení a připravujeme algoritmus optim.chir.léčby závaž.ascitických nemocných.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info