Zdroje pro tkáňové inženýrství

Project Identification
MUNI/A/0933/2010
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Výsledky biomedicínského výzkumu posledních let naznačují, že klinická medicína má šanci získat nový léčebný nástroj v podobě přístupů postavených na technikách tkáňového inženýrství. Klíčovými předpoklady pro dosažení tohoto přelomového cíle jsou zejména: i) dostatečné poznání struktury tkání a orgánů, ii) pochopení molekulárních mechanismů zajišťujících mezibuněčné interakce ve tkáních a orgánech, iii) schopnost bezpečně propagovat buňky různých vývojových stádií in vitro a rekapitulovat in vitro diferenciační procesy, a iiii) vyvinutí biokompatibilních a bioaktivních materiálů pro rekonstrukci trojrozměrné organizace buněk. Tento projekt má za cíl přispět, v různém rozsahu, k poznání ve výše uvedených oblastech. Specificky, v rámci řešení tohoto projektu přineseme nové poznatky: j) o rizicích a mechanismech genetických změn daných propagací buněk (kmenových a progenitorových) v tkáňové kultuře, jj) o morfologii a buněčných interakcích mikroprostředí kostní dřeně, jjj) o in vitro diferenciaci kmenových buněk do odontogenních a epitelových buněčných populací, a jjjj) o interakcích progenitorových buněk s molekulami extracelulární matrix a buněčných membrán v jednorozměrném i trojrozměrném prostředí. Hlavními experimentálními přístupy budou in vitro manipulace s buňkami, zobrazování živých buněk, fixovaných buněk a fixovaných tkání sofistikovanými mikroskopickými technikami, a také molekulární fenotypizace buněčných populací detekcí relevantních proteinů a mRNA.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info