Genetické a elektrokardiografické faktory prognózy pacientů se srdečním selháním

Project Identification
MUNI/A/0920/2010
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Výskyt chronického srdečního selhání dosahuje epidemického rozsahu. Je zřejmé, že způsob smrti těchto pacientů je geneticky podmíněn.
Cílem výzkumu je pátrat po polymorfizmech genů exprimovaných v myokardu ve vztahu k riziku arytmií a prognóze obecně. Dále je výzkum zaměřen na digitální zpracování a hodnocení elektrokardiografického signálu novými metodami.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info