Hodnocení vlivu modafinilu na metamfetaminovou závislost myších samic a 1. generace potomků (HVM)

Project Identification
MUNI/A/0852/2010
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Přestože téma závislostí a vlivu užívání drog v graviditě je celosvětově trvale v centru odborného zájmu, v českých podmínkách není mnoho výzkumných projektů věnujících se této problematice. Na našem pracovišti se dlouhodobě zabýváme studováním problému tzv. behaviorální senzitizace, tj. postupného zvyšování odpovědi organismu na opakované podání látky, především metamfetaminu. Behaviorální senzitizace je v současnosti považována za jednu z příčin vyšší náchylnosti jedince k užívání drog a relapsu při odvykání a lze ji vyvolat také předchozím podáváním jiné psychotropní látky (tzv. zkřížená senzitizace).
Pozornost odborné i laické veřejnosti se v posledních letech stále více soustřeďuje na léčiva z kategorie tzv. neuroenhancerů, tj. látek zlepšujících kognitivní funkce. Cílem navrhovaného projektu je otestovat modafinil, novou látku používanou ve stále větší míře v řadě neuropsychiatrických indikací (narkolepsie, léčba závislosti, atd.), z pohledu metamfetaminové závislosti u gravidních myší a jejich potomků – tj. provést sérii experimentů ověřujících jeho vliv ve zvířecím modelu z hlediska potenciálního rozvoje zkřížené behaviorální senzitizace k metamfetanimu vyvolané touto látkou u gravidních a jeho následného vlivu na potomstvo v první generaci.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info