Praktické využití pokroku v zobrazovacích metodách a jejich fyzikálních principech včetně využití v komplexním přístupu k ochraně klientů před účinky ionizujícího záření

Project Identification
MUNI/A/0049/2011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Konečným cílem projektu je vznik automatického vyhodnocovacího software pro hodnocení dávek s možností okamžité informace studentů, pacientů i pedagogických pracovníků o výsledné dávce. To umožní posouzení těchto moderních zobrazovacích metod včetně jejich fyzikálních principů a zavedení některých těchto metod do praxe ve screeningu a praktickém vyšetřování na radiologických pracovištích LF MU a na Klinice nukleární medicíny.
Sledovány budou rizikové faktory jednotlivých metod a jejich senzitivita i specificita. Budou hodnoceny biologické účinky a z nich plynoucí rizika těchto metod především pak těch které využívají ultrazvuk a ionizující záření.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info