Coronary artery disease in women - The problems of early detection, follow-up and therapy

Project Identification
IZ1423
Project Period
1/1993 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno

Dostupnými klinickými vyšetřovacími metodami (anamnéza, ergometrie, zátěž.echokardiografie, lab.diagnostika a koronarografie) postihnout odlišnosti v dg., průběhu a léčbě ICHS u žen.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info