Jednotný rámec pro multimediální interaktivní algoritmy v odborně garantované výuce akutní medicíny

Project Identification
FRVS/2216/2011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Institute of Biostatistics and Analyses

Předkládaný projekt navrhuje vytvořit soubor elektronických edukačních materiálů v odborně garantované formě pro webový portál zaměřený na výuku akutní medicíny. Návrh projektu vychází z potřeby přiblížit studentům Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) akutní medicínu, a to atraktivní didaktickou formou. S využitím nové generace multimediálních učebních pomůcek s vysokým zastoupením interaktivních prvků si budou moci studenti ověřit v praxi schopnosti uvažování lékaře u akutního pacienta. Jedná se především o rozhodovací algoritmy, které jsou popsány v doporučeních odborných lékařských společností. Přidaná hodnota vypracovaných učebních pomůcek v rámci předloženého projektu bude ve způsobu prezentace těchto algoritmů. Student, budoucí lékař, se díky jejich interaktivní formě ujistí ve zvládání akutních situací souvisejících s navrácením základních životních funkcí pacientovi, zafixuje si lépe přesné reakce a nenechá se pak v praxi zmást druhotnými problémy. Dalším momentem, který si projekt klade za cíl postihnout, je zefektivnění výuky akutní medicíny s využitím edukačního webového portálu, kde budou vypracované učební pomůcky umístěny spolu s dalšími typy vzdělávacích materiálů orientovaných na podobná témata. Výrazně se tak studentům usnadní orientace v oboru a všem pedagogům, kteří se podílejí buď přímo na výuce akutní medicíny, nebo vyučují akutní stavy v rámci svých lékařských disciplín, napomůže ke sjednocení výuky zpracovaných témat.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info