Deficit thiaminu (vitaminu B1) jako potenciálně důležitý patogenetický faktor rozvoje diabetických komplikací: prostor pro racionální suplementační terapii?

Project Identification
01042011
Project Period
1/2011 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Danone Institute
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Naše nejnovější výsledky ukazují, že intracelulární deficit ThDP (aktivní kofaktor TKT) není způsoben sníženými plazm. hladinami jeho prekurzorů. Hypotéza, kterou chceme testovat v rámci navrhovaného projektu, je, že deficit thiaminu u diabetu je funkčního typu, tj. způsobený poruchou transportu nebo intracelulární aktivace thiaminu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info