INBIOR - Internacionalizace programu Strukturní biologie s důrazem na rozvoj nových směrů výzkumu (INBIOR)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/20.0042 (kod CEP: EE2.3.20.0042)
Project Period
10/2011 - 9/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Cílem projektu je přispět k rozvoji lidských zdrojů pro vybrané prioritní a nově budované výzkumné směry programu Strukturní biologie a k jejich lepší integraci do Evropského výzkumného prostoru. Projekt se zaměřuje především na posílení výzkumných týmů v oblastech NMR spektroskopie, kryoelektronové mikroskopie a bioinformatiky. Hlavními nástroji pro splnění uvedeného záměru projektu jsou:
1) Hostování a reintegrace dvou klíčových vědců ze zahraničí, potenciálních vedoucích výzkumných skupin (Peter Lukavský, University of Cambridge, UK; Lukáš Trantírek, Utrecht University, Nizozemí),
2) Posílení a nasměrování stávajících výzkumných skupin a jejich doplnění o převážně zahraniční postdoktorandy (Václav Veverka, University of Leicester, UK; a další)
3) Podpora mezinárodní integrace, spolupráce a mezinárodní mobility včetně pořádání odborných akcí s mezinárodní účastí na Masarykově univerzitě
4) Další vzdělávání lidských zdrojů ve VaV v oblastech nesouvisejících s vědeckým oborem

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info