Project information
PlantGPPS - Rozvoj lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace v oblasti genomiky a proteomiky rostlinných systémů (PlantGPPS)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/20.0043
Project Period
10/2011 - 9/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Náplní projektu PlantGPPS je cílená příprava lidských zdrojů pro rozšíření výzkumu ve vybraných oblastech genomiky a proteomiky rostlinných systémů. Projekt se zaměřuje na reintegraci dvou špičkových českých výzkumníků působících v současné době v zahraničí, prof. Frimla a dr. Benkové, a na podporu vytvoření jejich výzkumných týmů v oblasti vývojové a buněčné biologie rostlin. Současně budou posíleny existující výzkumné skupiny díky hostování dalších vědců ze zahraničí, zejména v oblasti studia cytogenomiky rostlin a molekulárních komplexů chromatinu, a rozvíjena mezinárodní spolupráce s existujícími i potenciálními partnery, zejména VIB Ghent, Queen Mary University of London, Leibnitz Institute IPK Gatersleben. Budou rozvíjeny další formy mezinárodní vědecké spolupráce včetně těch, směřujících k aplikacím poznatků v medicíně a biotechnologiích.
Vhodnou formou dalšího vzdělávání budou posíleny kompetence nezbytné pro úspěšný rozvoj lidských zdrojů v mezinárodním prostředí.

Publications

Total number of publications: 30


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info