Pilotní projekt databáze operací ve všeobecné hrudní chirurgii (Databáze operací)

Project Identification
NT12085-3/2011
Project Period
6/2011 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Olomouc
University Hospital Pilsen
St. Anne's University Hospital Brno
University Hospital Prague - Motol

Bude vytvořena databáze operací v oboru všeobecná hrudní chirurgie, zahrnující jednotlivé typy operací, operační rizika a funkční parametry, staging, pooperační komplikace a mortalitu, poskytující komplexní statistické výstupy. Databáse může sloužit jako informační zdroj jednotlivých pracovišť, ale i jako databáze sdílená, prezentující společné statistické výstupy (při zachování anonymity dat pacientů a jednotlivých lékařů). Cílem je zpřístupnění dat (s vyloučením senzitivních osobních údajů) umožňujících hodnocení současného stavu české hrudní chirurgie a stanovení priorit v chirurgické strategii do budoucna. Sdílení výstupů zjednoduší kooperaci mezi jednotlivými pracovišti, zvláště při budoucí publikační činnosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info