Partnerská siť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu (NanoBioMetalTechNet)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.4.00/31.0023
Project Period
4/2012 - 3/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Mendel University in Brno
Brno University of Technology
Clonestar Peptide Services, s.r.o.
MTE spol. s r.o.
Výzkumný ústav pletařský, a.s.
RADANAL s.r.o.

Prvořadým cílem projektu je vytvoření partnerské sítě veřejnými vysokými školami (VUT, MENDELU a MU) a soukromými podniky (MTE, Clonestar, Radanal a VUP) oblasti bionanotechnologií a metalomiky s vazbou na nově vznikající centra excelence s infrastrukturní podporou (CEITEC, FNUSA-ICRC) a mezinárodní aktivity v oblasti UNEP, WHO.
Dílčí cíle projektu jsou:
a) Vytvoření partnerské sítě jednotlivých výzkumných skupin z veřejných vysokých škol (VUT, MENDELU, MU) a soukromých subjektů (MTE, Clonestar, Radanal, VÚP) a další vazby na pracoviště v evropském výzkumném prostoru.
b) Významné zasíťování pracovníků NanoBioMetalNet do velkých infrastrukturních projektů (CEITEC, ICRC).
c) Přímá vazba na projekty mezinárodního významu v oblasti životního prostředí (UNEP – Lead and Cadmium Activities) a lidského zdraví (WHO – detection of cancer and/or virus).
d) Zvýšení a posílení technologického a organizačního zázemí umožňujícího přenos výsledků a sdílení know-how mezi partnery sítě.
e) Pořádaní seminářů a workshopů, které budou cíleně směřovány na řešení konkrétních výzkumných úkolů a úskalí prohlubující a především usnadňující vzájemnou spolupráci.
f) Příprava stáží a odborných praxí studentů a mladých vědeckých pracovníků upevňující spolupráci mezi subjekty tuzemskými i mezinárodními (se zohledněním transferu technologií, příloha) s podporou získávání jazykových kompetencí.
g) Vzájemná konzultační činnost vysokých škol a aplikační sféry.
Výsledkem projektu bude zvýšená spolupráce, komunikace a přenos informací mezi jednotlivými subjekty. Výrazně se zlepší přenos a využití výsledků výzkumu a vývoje do praxe a výuky a také z praxe do výuky. Kromě toho výuková činnost může velmi flexibilně reagovat na změny na trhu práce.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info