Implementace nejnovějších metod eHealth do výuky lékařských oborů

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/28.0146
Project Period
1/2012 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Biostatistics and Analyses
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc
University Hospital Olomouc
MDT - Medical Data Transfer s.r.o.
Stimcare s.r.o.
Společnost pro právní a ekonomické vzdělávání
Heart Solution, s.r.o.
INNERA, s.r.o.

Podstatou projektu je zvýšení znalosti a praktických dovedností studentů lékařství v oblasti eHealth. Projekt se skládá 6 hlavních aktivit. V první KA proběhne realizace stáží a zahraničních odborných cest za účelem aktualizace poznání nutného k realizaci projektu. Tzn. zjistit, jakým způsobem v praxi fungují projekty a lékařské aktivity na bázi eHealth, jaké jsou nejlepší a nejaktuálnější používané metody apod. V druhé KA se počítá vedle českých odborníků se zapojením expertů ze zahraničí, kteří se budou podílet na inovaci výuky a implementaci postupů eHealth. Důraz bude kladen na zapojení expertů napříč jednotlivými disciplínami. V rámci třetí KA bude následovat implementace nových poznatků a metod do výuky stávajících předmětů. V rámci čtvrté KA budou na základě pilotní výuky inovované předměty finálně upraveny. Pátou KA tvoří studie využitelnosti, jejichž výstupem budou doporučení k výuce eHealth. Finální KA pak tvoří odborná konference, jejímž cílem bude rozšířit výstupy projektu mezi co největší počet zástupců cílové skupiny. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info