Project information
OPTATIO - Optimizing targets and therapeutics in high risk and refractory multiple myeloma (OPTATIO)

Investor logo

Mnohočetný myelom (MM) je krevní nádorové onemocnění, které je stále nevyléčitelné. Je to komplexní onemocnění, u kterého je zásadní interakce nádorových buněk s podpůrnými buňkami kostní dřeně. Tyto interakce se jeví jako důležité pro resistenci i na nové typy léčby, které se v poslední době objevily. Dalším tématem tohoto projektu je přechod z MGUS, což je prekanceróza MM, do plně rozvinutého MM.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info