Dlouhodobé výsledky crosslinkingu u ektatických onemocnění rohovky

Project Identification
MUNI/A/0870/2011
Project Period
1/2012 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Účinky UV záření na oční tkáně jsou známé již dlouho. Velice dlouho se účinek nevyužíval v klinické praxi pro známé toxické účinky na endotel rohovky. Po objevení ochranného účinku riboflavinu, kterým se ochrání endotel rohovky,tím se otevřela možnost klinických aplikací. V poslední době se prokázal příznivý účinek uv záření na kolagen stromatu rohovky, vedoucí ke zřetězení a síťování kolagenních fibril, které vedou ke zvýšení pevnosti tkáně. Dlouhodobé účinky u ektatických onemocnění rohovky se v současné době sledují na řadě pracovišť.
Cílem projektu je zjistit dlouhodobý a stabilizující účinek UV záření na rohovku nemocných s ektatickými poruchami rohovky ( keratokonus, marginální pelucidová degenerace rohovky, stavy po laserových zákrocích, traumatech). Přístrojové vybavení je součástí refrakčního centra kliniky nemocí očních a optometrie. Pacienti budou indikováni v optické kontaktologické laboratoři kliniky, kam přicházejí pro RGP kontaktní čočky. Součástí sledovaného vzorku nemocných budou nemocní ošetření již v předcházejícím období.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info