Centrum výzkumných institutů a doktorských studií (CVIDOS)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
CZ.1.05/4.1.00/04.0199
Project Period
12/2011 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Smyslem projektu je vybudování infrastruktury pro výzkum a doktorská studia výstavbou budovy – „Centrum výzkumných institutů a doktorských studií“ (CVIDOS), která zajistí podmínky pro vědeckou výchovu mladých a perspektivních akademiků a bude integrovat veškeré informační zdroje (knihovnu, studovnu, ICT), které jsou nezbytnou podmínkou pro samostudium a tvůrčí rozvoj studentů. Kolaudace objektu je plánována v prosinci 2014.
Novostavbou CVIDOS získáme 3 890,5 m2 p. u. v samostatně stojícím objektu, který bude ve 2. NP propojený spojovacím koridorem se stávající hlavní budovou fakulty. Objekt tvoří 1 podzemní a 5 nadzemních podlaží. Je umístěn do vnitrobloku Poříčí 31, Brno. Všechny pozemky dotčené realizací projektu jsou ve vlastnictví Masarykovy univerzity, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno.
Červenec 2013 - podstatná změna projektu: Rozšíření cílové skupiny v technickém popisu projektu bez změny účelu projektu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info