Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech (Edukační a informační platforma onkologických cent)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.4.00/31.0020
Project Period
2/2012 - 1/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Biostatistics and Analyses
Cooperating Organization
University Hospital Hradec Králové
University Hospital Olomouc
University Hospital Pilsen
University Hospital Ostrava
University Hospital Prague - Motol
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno
General Teaching Hospital Praha
Regional Hospital Liberec
Jihlava Hospital
Regional Medical

Projekt je primárně cílen na odborné onkology, ať už praktikující, či se na činnost v tomto oboru připravující v rámci doktorského studijního programu. Svým zaměřením zcela zapadá do národního onkologického programu definovaného Českou onkologickou společností, který definuje strategii boje se zhoubnými nádory v ČR (http://www.onconet.cz/).
Péče o onkologicky nemocné pacienty je v ČR na nejvyšší možné odborné úrovni poskytována v síti specializovaných pracovišť, třinácti komplexních onkologických centrech. Zapojení těchto center a zejména jejich špičkových odborníků do projektu, předávání zkušeností a nových poznatků mezi nimi je naprosto klíčové pro další rozvoj a zlepšování kvality péče o onkologicky nemocné pacienty v ČR.
V oblasti péče o onkologicky nemocné pacienty lze identifikovat dva základní zdroje dat.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info