Polymorfismus antioxidativních enzymů ve vztahu ke krustózní tracheobronchitidě jako závažné komplikaci u tracheotomovaných pacientů

Project Identification
NR7996
Project Period
1/2004 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno

Krustózní traeobronchitida se vyskytuje u 15 - 20 % tracheotomovaných pacientů. Vdechováním v HCD neupraveného vzduchu dochází ke zvýšení oxidativního stresu poškozujícího bronchiální epitel, co často vede ke vzniku této závažné komplikace.
U stavů po tracheotomii se zvyšuje výskyt kyslíkových radikálů v bronchiálním epitelu. Jednotliví pacienti se se zvýšeným oxidativním stresem vyrovnávají různě v důsledku různé genetické výbavy.
U tracheotomovaných bude vyšetřením bronchiálního epitelu imunohistochemicky, pod elektronovým mikroskopem a z krve PCR metodikou určena korelace mezi jednotlivými genotypovými variantami a manifestací krustózní tracheobronchitidy.
Objasnění vlivu genetické predispozice a vlivů zevního prostředí v etiologii krustozní tracheobronchitidy ovlivní prevenci této komplikace a efektivitu její terapie.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info